Ilmastokysymykset | Climate Questions   🇫🇮 Suomi


Kuinka paljon ilmastopakolaisuus lisääntyy seuraavan 100 vuoden aikana? (2)
Millä keinoilla voidaan vähentää lentoliikenteen päästöjä? (1)
Planeetan keskilämpötila (5)
Miten ilmastonmuutos vaikuttaa lääkkeiden saatavuuteen? (3)
Mistä erottaa sään ja ilmaston aiheuttamat muutokset (2)
Jääkausien ja lämpimien kausien vaihtelu (1)
Saimaanorppien kohtalo? (1)
Miten maakaasun päästöt vertautuvat muihin fossiilisiin energialähteisiin? (1)
Miksi ilmastomallit epäonnistuvat menneiden lämpötilojen mallintamisessa Arktisella alueella? (3)
Päästävät yritykset? (1)
Ilmastonmuutos ja meriveden nousu (2)
Milloin suomalainen yhteiskunta nykymenoa romahtaa ilmastonmuutoksesta? (1)
Ovatko sähköautot riittävä keino liikenteen päästöjen vähentämiselle? (1)
Millaisilla keinoilla rakentamisesta ja asumisesta voitaisiin tehdä hiilineutraalia? (1)
Arktisen Jäämeren halokliinikerros (2)
Miksi lämpötila ei noudata CO2 pitoisuuden nousua ilmastomuutosteorian mukaisesti? (2)
Huippuvuoret ja merenpintalämpötila? (5)
Mitä puita kannattaisi istuttaa kaupunkialueelle? (3)
Miten ilmastonmuutos vaikuttaa sorsalintujen kantoihin? (2)
Hiilinielun koon ja hakkuiden määrän välinen suhde? (1)
Avaruussään vaikutus ilmastoon (1)
Auringonpilkkujen syklit ja talvisäät (1)
Mikä on tilastollisesti todennäköisin luminen viikonloppu Helsingissä? (1)
Suomen toteutuneiden ilmastotoimien ja suunniteltujen toimien riittävyys suhteessa 1,5C ja 2C tavoitteisiin (1)
Muuttuuko vanha metsä hiilidioksidin lähteeksi? (1)
Miten on varmistettu, että tulivuorten hiilidioksidi ei häiritse Mauna Loan hiilidioksidi-mittauksia? (1)
Vaikuttaako merivesien lämpeneminen jokiin nousevien kalojen nousukäyttäytymiseen? (1)
Voidaanko Suomen lentoliikenteen päästöjä vähentää keskittämällä lentoliikennettä Varsinais-Suomeen? (1)
Onko omien päästöjen hyvitys riittävä ja hyödyllinen keino hiilijalanjäljen pienentämiseksi? (1)
Tervetuloa! Tästä viestistä löydät ohjeita palvelun käyttöön (1)