Ilmastokysymykset | Climate Questions   🇫🇮 Suomi


Topic Replies Created
Kuinka paljon ilmastopakolaisuus lisääntyy seuraavan 100 vuoden aikana? 2 November 20, 2018
Millä keinoilla voidaan vähentää lentoliikenteen päästöjä? 3 December 2, 2018
Planeetan keskilämpötila 7 January 30, 2019
Miten maakaasun päästöt vertautuvat muihin fossiilisiin energialähteisiin? 1 November 21, 2018
Miksi lämpötila ei noudata CO2 pitoisuuden nousua ilmastomuutosteorian mukaisesti? 4 February 14, 2019
Nauta/lehmätuotteet vai punainen liha yleensä? 2 March 15, 2019
Jääkausien ja lämpimien kausien vaihtelu 2 January 28, 2019
Saimaanorppien kohtalo? 2 November 19, 2018
Miten ilmastonmuutos vaikuttaa lääkkeiden saatavuuteen? 3 November 23, 2018
Mistä erottaa sään ja ilmaston aiheuttamat muutokset 2 January 28, 2019
Ovatko sähköautot riittävä keino liikenteen päästöjen vähentämiselle? 1 December 3, 2018
Hiilinielun koon ja hakkuiden määrän välinen suhde? 3 February 6, 2019
Kuinka paljon hiilidioksidia voisi sitoa n. 100 hehtaarin metsä Afrikassa? 2 February 27, 2019
Montako lämpötilan mittauspistettä on maapallolla? 2 February 21, 2019
Miksi ilmastomallit epäonnistuvat menneiden lämpötilojen mallintamisessa Arktisella alueella? 5 January 28, 2019
Mitkä ovat mahdollisuutemme pienentää hiilijalanjälkemme kestävälle 3000 kg:n tasolle? 1 March 7, 2019
Päästävät yritykset? 1 February 6, 2019
Ilmastonmuutos ja meriveden nousu 2 December 4, 2018
Milloin suomalainen yhteiskunta nykymenoa romahtaa ilmastonmuutoksesta? 1 January 28, 2019
Millaisilla keinoilla rakentamisesta ja asumisesta voitaisiin tehdä hiilineutraalia? 1 December 16, 2018
Arktisen Jäämeren halokliinikerros 2 November 19, 2018
Huippuvuoret ja merenpintalämpötila? 7 February 6, 2019
Auringonpilkkujen syklit ja talvisäät 3 February 3, 2019
Muuttuuko vanha metsä hiilidioksidin lähteeksi? 3 January 31, 2019
Kasvit ilmastonmuutoksessa 3 November 24, 2018
Hiiltä ja biopolttoaineita puusta 2 April 3, 2019
Avaruussään vaikutus ilmastoon 2 February 5, 2019
Poikkitieteellinen lähestymistapa ilmastokysymysten ratkaisussa 1 March 18, 2019
Ilmastonmuutos – ihmiskunnan kollektiivisen pahoinvoinnin oire? 1 March 18, 2019
Typen ja rikin oksideista muodostuvien hiukkasten kulkeutuminen? 1 March 18, 2019