Mitä materiaaleja tulisi suosia?

Olen hämmentynyt. IPCC ja EU julistavat suureen ääneen, että meidän pitäisi päästä eroon fossiilisista. Suomessa taas tietyt tahot julistavat, että metsiä ei saisi käyttää, eli puun käytön lisääminen olisi ilmastolle haitallista.

Koska suomessa puu menee lähes täysin materiaaleiksi ja vain vähän energiaksi, haluaisin kuluttajana kysyä, mitä materiaaleja minun tulisi suosia ostopäätöksissäni?

Hyvä kysymys, etkä varmasti ole huolesi kanssa yksin. Fossiilisista raaka-aineista valmistetuista materiaaleista pyritään nyt eroon usealla eri alueella ja toimintaamme ohjaa mm. EU:n Carbon neutral 2050 -strategia [1-3]. Kuluttajan on hyvin vaikea ostotilanteessa havaita tai tunnistaa kestävin ja paras pakkausvaihtoehto. Tutkijatkin painivat asian kanssa jatkuvasti, sillä tapoja verrata ja arvioida parasta vaihtoehtoa on useita mm. elinkaariarviot, ympäristöjalanjälki, hiilijalanjälki, vesijalanjälki, biohajoavuus, energiankäyttö ja kierrätettävyys. Vertailutapoja on monia ja ne tulee usein selvittää tuotekohtaisesti, johon ostotilanteessa ei ole mahdollisuutta. Kuluttajana tärkein valinta on, ostaako vai ei.

Omat kulutustavat on hyvä tunnistaa, sillä niillä on suuri merkitys ja niiden tiedostamisen kautta on helpompaa vaikuttaa siellä, missä omilla valinnoilla on merkitystä. Hyvä paikka aloittaa on esimerkiksi:

Kaikkialla muovia ei voi eikä kannata korvata sen ylivoimaisten ominaisuuksien vuoksi. Ruokapakkauksen tärkein funktio on suojata ruokaa ja pidentää sen käyttöikää, eikä ole ihan yksiselitteisesti määriteltävissä, millainen pakkausratkaisu on paras (esimerkkinä kevyt ja ei-kierrätettävä vs. painavampi, mutta kierrätettävä ratkaisu). Tässä suurin vastuu on tuotteen pakkaajalla eikä kuluttajalla, ja kuluttajan harkittavaksi jää, onko jonkin tuotteen ostaminen tarpeellista.

VTT:llä tutkitaan paljon fossiilisista raaka-aineista valmistettujen materiaalien korvaamista ja tulevaisuudessa esimerkiksi pakkauspehmusteena käytettävä EPS (expanded polystyrene, kansankielellä styroksi) voisi hyvin olla korvattavissa puupohjaisilla raaka-aineilla [4-5]. Kannattaa myös muistaa, että oikein kierrätettynä puukuitu voi kiertää jopa 5-7 kertaa ja olla edelleen hyvin hyödynnettävissä.

Valintojen kannalta on siis tärkeää miettiä, kuinka materiaali on uudelleen kierrätettävissä ja hyödynnettävissä. Se että jokin materiaali on valmistettu puusta, ei vielä automaattisesti tarkoita sitä, että materiaali olisi biohajoavaa tai kompostoituvaa. Siksi onkin tärkeää lukea hyvin pakkausmerkinnät ja noudattaa pakkauksessa annettuja ohjeita. Pakkausten erilaiset hyötykäyttömerkit kertovat, miten pakkaukset voidaan käyttää uudelleen, kierrättää raaka-aineeksi [6] tai hyödyntää energiana [7-8], jätehierarkian mukaisesti [9]. Puusta valmistettuja materiaaleja voit siis hyvällä omalla tunnolla käyttää, kunhan muistat kierrättää ne oikein ihan kuten muovitkin.

Terveisin,
Elina Pääkkönen ja Janne Keränen, VTT

Viitteet:

  1. https://ec.europa.eu/clima/policies/strategies/2050_en

  2. http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-6543_en.htm

  3. https://ec.europa.eu/clima/sites/clima/files/docs/pages/com_2018_733_en.pdf

  4. http://www.cepi.org/system/files/public/epw-presentations/2017/P%C3%A4%C3%A4kk%C3%B6nen%20FINAL.pdf

  5. https://vttblog.com/2018/08/20/creating-a-bio-based-and-easily-recyclable-packaging-material/

  6. http://www.uusiomuovi.fi/fin/muovi_kiertaa/muovien_kierratys/muovien_materiaalimerkit/

  7. https://rinkiin.fi/kotitalouksille/lajitteluohjeet/

  8. https://www.ruokatieto.fi/ruokakasvatus/ruokavisa-vastuullisuus-ruokaketjussa/tuoteturvallisuus/ruuan-turvallisuus-suomalaisessa-ruokaketjussa/pakkausmerkinnat-kertovat-2

  9. http://ec.europa.eu/environment/waste/framework/

Kiitos vastauksestanne. Pyrin valitsemaan puuperäisiä vaihtoehtoja ja mielellään kotimaisia.

1 Like