(For English-version, click here)

Kysyilmastosta.fi -palvelun tietosuojaseloste

Laatimispäivä 8.11.2018

Kysyilmastosta.fi noudattaa henkilötietojen käsittelyssä EU:n yleistä tietosuoja-asetusta (679/2016). Oheisessa tietosuojaselosteessa kerrotaan, miten keräämme, käytämme, luovutamme ja säilytämme palveluun liittyviä tietoja.

1. Mikä on Kysyilmastosta.fi?

Kysyilmastosta.fi on palvelu, joka kerää kysymyksiä ilmastoon liittyvistä kysymyksistä. Palvelu pyrkii etsimään asiantuntijoita vastaamaan kysymyksiin, ja valikoiduissa tapauksissa myös tekemään uutta tiedettä kysymysten perusteella. Kysyilmastosta.fi on toteutettu Discourse-ohjelmistolla. Palvelua kehitetään Ilmatieteen laitoksen ja Helsingin yliopiston yhteistyönä. Lisää tietoa tekijätiimistä löydät info-sivulta.

Kysyilmastosta.fi kerää henkilötietoja palveluun rekisteröityneistä käyttäjistä.

2. Helsingin yliopiston rekisterinpitäjien ja tietosuojavaltuutetun yhteystiedot

Rekisterin ylläpitäjä: Helsingin yliopisto, PL 3 (Fabianinkatu 33), 00014 Helsingin yliopisto

Muut rekisterinpitäjät: Ilmatieteen laitos, PL 503, 00101 Helsinki

Helsingin yliopiston tietosuojavastaava on Veera Löthman. Häneen saa yhteyden sähköpostiosoitteesta tietosuoja@helsinki.fi, puhelin 02941 911 (vaihde).

Yleisiä kysymyksiä Kysyilmastosta.fi -palvelun rekisterin hallinnasta ja tietosuojakysymyksistä voi lähettää osoitteeseen yllapito@kysyilmastosta.fi.

3. Miten Kysyilmastosta.fi kerää käyttäjien tietoja?

Kysyilmastosta.fi kerää tietojasi, kun

4. Miksi Kysyilmastosta.fi on oikeutettu käsittelemään käyttäjien tietoja?

Henkilötietojen käsittely perustuu käyttäjän suostumukseen (tietosuoja-asetuksen artikla 6.1 a).

5. Mitä tietoja kerätään?

Käyttäjätietoja kerätään, jotta käyttäjille voidaan tarjota toimiva ja turvallinen palvelu. Kysyilmastosta.fi kerää vain palvelun kannalta oleellisia tietoja. Henkilötietoja kerätään palvelun toiminnallisuuden mahdollistamiseksi.

Seuraavassa on eritelty sivustovierailun (5.1), rekisteröitymisen (5.2) sekä sisällöntuottamisen (5.3) kautta kerättävä materiaali.

5.1 Kysyilmastosta.fi -sivustolla vierailu

Jokaisesta sivuston käyttäjästä (myös rekisteröimättömät) kerätään tietoja evästeiden, palvelinlokien sekä muiden toimintojen kautta. Nämä toiminnot keräävät tietoja sivuston käytöstä (esim. ajankohdat, mitä sivua on katsottu). Näitä tietoja käytetään sivuston optimointiin, teknisten virheiden korjaamiseen, sekä käyttötilastojen luomiseen. Verkkopalvelin kerää vierailijoiden IP-osoitteita palvelimen lokitiedostoihin.

5.2 Rekisteröidyt Kysyilmastosta.fi -käyttäjät

Kun käyttäjä rekisteröityy Kysyilmastosta-palveluun, hänestä kerätään seuraava tiedot:

 • Sähköpostiosoite (pakollinen)

 • Käyttäjätunnus (pakollinen)

 • Koko nimi (valinnainen)

Sähköposti toimii käyttäjän yksilöllisenä tunnisteena. Sähköpostin välityksellä voidaan käyttäjälle toimittaa alustan kannalta oleellista informaatiota, liittyen mm. tietoturvakäytäntöjen tai käyttöehtojen muutoksiin. Käyttäjä pystyy asetuksista muokkaamaan, millaista viestintää sähköpostin välityksellä haluaa. Käyttäjätunnuksen tulee olla uniikki käyttäjän itsensä valitsema tunniste.

Mikäli käyttäjä rekisteröityy/kirjautuu käyttäen Google tai Facebook -autentikointia, kyseiset palvelut siirtävät seuraavat tiedot Kysyilmastosta.fi -palveluun:

 • Sähköpostiosoite

 • Koko nimi

 • Profiilikuva

Mikäli käyttäjä on asettanut nimensä (“Koko nimi”), hänen nimensä näkyy käyttäjän viesteissä palvelussa. Käyttäjä pystyy muokkaamaan Facebook tai Google -autentikoinnista peräisin olevaa profiilikuvaa tai poistamaan sen kokonaan.

Lisäksi käyttäjällä on mahdollisuus antaa alustalle muita tietoja itsestään tutkimuskäyttöön, mm.

 • Ikä: 13-19/20-29/30-39/40-49/50-59/60+

 • Sukupuoli:nainen / mies / muu/en halua kertoa

 • Kotipaikka: maakunnat (19 kpl)

 • Koulutustausta: peruskoulu / toinen aste / korkeakoulututkinto / tutkijakoulutus

 • Työelämätausta: työelämässä / ei työelämässä

 • Päätoimi: oppilas (peruskoulu) / opiskelija / luokanopettaja / aineenopettaja / korkeakouluopettaja / tutkija / ei mikään näistä

Näiden lisätietojen antaminen on vapaaehtoista, ja tietojen antamatta jättäminen ei vaikuta käyttäjän oikeuksiin palvelussa. Tutkimuskäyttöön voidaan luovuttaa edellämainitut lisätiedot sekä yhdistää nämä tiedot käyttäjän asettamiin kysymyksiin. Perustietoja (sähköpostiosoite, kokonimi, käyttäjätunnus) ei luovuteta tutkimuskäyttöön.

5.3 Kysymykset sekä viestintä Kysyilmastosta.fi -palvelussa

Käyttäjän palveluun asettamat kysymykset ja viestit tallentuvat Discoursen tietokantaan, ja kyseinen viesti yhdistetään käyttäjän yksilölliseen tunnisteeseen (käyttäjänimi, sähköpostiosoite). Jos käyttäjä ei ole täyttänyt nimeä omaan profiiliinsa, ainoastaan käyttäjän itsensä valitsema käyttäjätunnus näkyy muille käyttäjille.

6. Käyttäjätietojen säilöntä

Palvelun keräämät tiedot tallennetaan Helsingin yliopiston ylläpitämälle palvelimelle, joka sijaitsee fyysisesti Helsingissä. Palvelun varmuuskopiot tallennetaan Helsingissä sijaitseville Helsingin yliopiston ylläpitämille järjestelmille. Fyysiset järjestelmät sijaitsevat suojatuissa tiloissa olevilla palvelimilla. Järjestelmät on suojattu salasanoihin perustuvalla käyttäjähallinnalla. Rekisterin tiedot on suojattu asiattomalta katselulta, muuttamiselta ja hävittämiseltä. Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA.n ulkopuolelle eikä kansainvälisille järjestöille. Discourse-järjestelmä mahdollistaa tiettyjen käyttäjätietojen (profiilin) julkisen tarkastelun. Käyttäjä voi itse hallita profiilinsa julkista sisältöä. Käyttäjätietoja (tili, profiili) säilytetään 5 vuotta käyttäjän viimeisimmän aktiivisuuden jälkeen.

7. Käyttäjätietojen tarkastelu

Kirjautuneena kaikki käyttäjätietosi ovat tarkasteltavana profiilissasi. Profiili sisältää asettamasi kysymykset, sekä osallistumisesi keskusteluun ja äänestyksiin. Voit myös ladata profiilisi sisällön omalle koneellesi tarkasteltavaksi.

Rekisteröidyllä on oikeus saada palvelusta vahvistus siitä, että häntä koskevia henkilötietoja käsitellään tai että niitä ei käsitellä, ja jos näitä henkilötietoja käsitellään, oikeus saada pääsy henkilötietoihin.

8. Käyttäjätietojen poistaminen tai muokkaaminen

Palvelun profiili-asetuksista voit halutessasi poistaa profiilisi. Jos profiili poistetaan, käyttäjätunnuksesi anonymisoidaan. Anonymisoinnissa käyttäjätunnuksen tilalle luodaan satunnainen käyttäjätunnus, ja kaikki käyttäjän sisältö siirretään tämän uuden anonyymin tunnuksen alle. Käyttäjän tiedot (sähköposti, muut valinnaiset tiedot) sekä profiili poistetaan järjestelmästä. Jos käyttäjä on kirjautunut Google/Facebook -tunnusten kautta, tämä autentikointiyhteys katkaistaan. Turvallisuussyistä käyttäjän IP-osoitetietoja ei poisteta palvelimen lokeista.

Käyttäjä voi itse muokata omia tietojaan kirjautumalla sisään palveluun. Käyttäjällä on oikeus ottaa yhteyttä osoitteeseen yllapito@kysyilmastosta.fi ja pyytää korjaamaan virheelliset käyttäjätiedot.

9. Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Rekisteröidyllä käyttäjällä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle jos rekisteröity katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan soveltuvaa tietosuojasääntelyä.

Kansallisen viranomaisen (tietosuojavaltuutetun) yhteystiedot:
Tietosuojavaltuutetun toimisto
Osoite: Ratapihantie 9, 6. krs, 00520 Helsinki
Postilokero: P.O. Box 800, 00521 Helsinki
Puhelin: 029 56 66700
Faksi: 029 56 66735
Sähköpostiosoite: tietosuoja(at)om.fi

10. Palvelun suojausmenetelmät

Kysyilmastosta.fi perustuu avoimen lähdekoodin Discourse-palvelualustaan. Alusta on kehitetty huomioiden modernit tietosuojausmenetelmät ja tekniikat. Palvelu on kokonaisuudessaan suojattu SSL-tekniikalla (HTTPS).

11. Muutokset tietosuojakäytännöissä ja tiedotus muutoksista

Kysyilmastosta.fi pidättää oikeuden tehdä muutoksia tietosuojakäytäntöihin. Uusimmat tietosuojaselosteet löytyvät tältä sivulta.

Rekisteröityneet käyttäjät voivat olla ylläpitoon yhteydessä palvelun tietosuojakäytännöistä lähettämällä viestin osoitteeseen yllapito@kysyilmastosta.fi tai ylläpidon käyttäjätunnukselle @yllapitajat.Kysyilmastosta.fi: Privacy Statement

Date 24.01.2019

Kysyilmastosta.fi follows the EU General Data Protection Regulation on the processing of personal data (679/2016). The enclosed Privacy Statement includes: how we collect, use, disclose, and retain service-related information.

1. What is Kysyilmastosta.fi?

Kysyilmastosta.fi is a service that collects questions about climate. The service seeks out experts to answer questions and in selected cases to make new research based on the questions. Kysyilmastosta.fi has been implemented with the open source software Discourse. The service is developed in cooperation between Finnish Meteorological Institute and University of Helsinki. For more information about the team, see the About page.

Kysyilmastosta.fi collects personal information about registered users.

2. Contact details of registrars and the Data Protection officer of University of Helsinki

Contact for registrar(s)

University of Helsinki, P.O. Box 3 (Fabianinkatu 33), 00014 University of Helsinki
Phone 02941 911 (call center)

Finnish Meteorological Institute, P.O. Box 503, 00101 Helsinki

The Data Protection officer of University of Helsinki is Veera Löthman. Data Protection officer can be contacted via email tietosuoja@helsinki.fi, phone puhelin 02941 911 (call center).

General questions regarding the administration of the register and the data protection issues of the Kysyilmastosta.fi service, please send an email to yllapito@kysyilmastosta.fi.

3. How does Kysyilmastosta.fi collect user information?

Kysyilmastosta.fi collects data from users, when they

4. Why does Kysyilmastosta.fi have the permission to process personal information?

The processing of personal data is based on the consent of the user (Article 6.1 (a) of the Data Protection Regulation).

5. What information is collected?

Data is collected to provide users a functional and secure service. Kysyilmastosta.fi only collects information relevant to the service. Personal information is collected to enable the functionality of the service.

The following is a summary of the material to be collected through site visits (5.1), registration (5.2) and content provision (5.3).

5.1 Visiting Kysyilmastosta.fi site

Data is collected from every visitor of the site (including unregistered) is through cookies, server logs, and other features related to providing a functional website. These features collect information about the use of the site (e.g. times a page was viewed). This information is used to optimize the web service, correcting technical errors, and to create usage statistics. The web server collects the visitors’ IP addresses in the server log files.

5.2 Registered users of Kysyilmastosta.fi

When a user registers as a user of the Kysyilmastosta.fi service (signing up), the following information is collected

 • Email address (compulsory)

 • Username (compulsory, user-choosable)

 • Full name (optional)

Users e-mail is the unique identifier for the user. By e-mail, the user can be provided with information relevant to the platform, e.g. security policies or terms of service. The user is able to customize the settings for communication via email. The username must be a unique user-selected identifier, but can be anonymous (non-recognizable).

If a user signs up using Google or Facebook authentication, these services will transfer the following information to Kysyilmastosta.fi:

 • Email address

 • Full name

 • Profile picture

If the user has set their name (“Full name”) in their profile, their name will appear publicly in the user’s messages in the service. The user is able to edit or remove their profile image from profile settings.

In addition, the user has the opportunity to provide the platform with other optional information about themselves for research use, e.g.

 • Age: 13-19/20-29/30-39/40-49/50-59/60+

 • Gender: female / male / other

 • Place of stay

 • Education background: elementary school / high-school / university degree / researcher training

 • Working life: working / out of work

 • Main occupation: pupil / student / teacher at school / teacher at highschool / teacher at university / researcher / none of the above

The provision of this additional information is entirely voluntary and the choosing not to provide the information does not affect the user’s rights in the service. The additional information may be provided for research use and may be combined with user submitted questions. The user’s basic personal information (email address, full name, username) is never disclosed for research purposes.

5.3 Questions and other communication at Kysyilmastosta.fi

The user-submitted questions and messages are stored in the Discourse database, and the message is associated with the user’s unique identifier (username, email address). If the user has not reported their name in their profile, only the user-defined nickname (username) will be displayed to other service users.

6. Storage of user information

The information collected by the service is stored on servers hosted by the University of Helsinki, and servers are physically located in Helsinki. The backups of the service are stored in the systems maintained by the University of Helsinki. The servers are located in well secured protected spaces. Systems are protected by password-based user management. The registry information is protected from unauthorized viewing, alteration and destruction. The Discourse system allows public review of user profile (profile). The user can control the public content of the profile. User data (account, profile) is stored for 5 years after the last user activity. The personal register is not transferred outside the EU or the EEA.

7. Review of user information

Once logged in, all of your user information will be viewed in your profile. The profile contains the questions you have set, as well as your participation in conversation and voting. You can also download the full contents of your profile to your computer for review.

The user has the right to receive confirmation from the service that the personal data concerning him / her are processed or not processed and, if processed, the right to access personal data.

8. Removal, modifying and correcting user data

Users can delete their profile from the profile settings. If the profile is deleted, the username will be anonymised. In anonymisation, a random username is created to replace the original user name, and all user content is transferred under the new anonymous identifier. User information (email, other optional information) and profile are removed from the system. If the user is logged in through Google / Facebook, this authentication connection will be disconnected. For security reasons, user IP address information is not removed from server logs.

The user can modify their own information by logging into the service. The user has the right to contact yllapito@kysyilmastosta.fi and ask for revision of false personal information.

9. Right to appeal to supervisory authority

The registered user has the right to appeal to the supervisory authority if the user considers that the processing of personal data concerning him is in breach of applicable data protection legislation.

Contact details of national authority (Data Protection Ombudsman):

Office of the Data Protection Ombudsman
Visiting address: Ratapihantie 9, 6. krs, 00520 Helsinki
Postal address: P.O. Box 800, 00521 Helsinki
Phone: 029 56 66700
Fax: 029 56 66735
Email: tietosuoja(at)om.fi

10. Technical data protection methods at service-layer

Kysyilmastosta.fi is based on open-source Discourse software platform. The platform has been developed taking into account modern data protection methods and techniques. The service is fully protected by SSL technology (HTTPS).

11. Changes in privary policies and notification of changes

Kysyilmastosta.fi reserves the right to make changes to the Privacy Policy. The latest privacy statements can be found at this page.

Contacts regarding privacy policies can be made to email yllapito@kysyilmastosta.fi. Registered users can also send private message to @yllapitajat.