Kysyilmastosta.fi -palvelun käyttöehdot (below in English)

Laatimispäivä 23.1.2019

Seuraavassa esitetyt käyttöehdot astuvat voimaan kun käytät Kysyilmastosta.fi -palvelua.

Henkilökunnan vastuu

Kysyilmastosta.fi -palvelun tuotantotiimi pyrkii ylläpitämään laadukasta jatkuvatoimista palvelua, mutta tiimi ei takaa palvelun tavoitettavuutta tai sisällön oikeellisuutta. Emme ole tarkastaneet kaikkea palvelun kautta julkaistua sisältöä tai linkitettyä materiaalia. Tuotantotiimi ei vastaa käyttäjälle mahdollisesti aiheutuvista vahingoista, mukaan lukien tietoturvaongelmat.

Käyttäjän tuottama sisältö

Käyttäjän tuottama sisältö Kysyilmastosta.fi -palvelussa pitää sisällään käyttäjän asettamat kysymykset (ketjun avaukset) sekä muut käyttäjän julkiset viestit. Kun käyttäjä tuottaa palveluun sisältöä, myöntää hän meille ei-yksinomaisen, siirrettävän, alilisensoitavan, rojaltivapaan ja maailmanlaajuisen lisenssin säilyttää, käyttää, levittää, muokata, kopioida, kääntää ja esittää tai näyttää julkisesti sisältöä sekä luoda siitä johdannaisteoksia.

Kysyilmastosta.fi käyttää hyväkseen automaattista viestien suodatusta. Viestejä saatetaan automaattisesti luokitella roskapostiksi tai muuten tarkistettaviksi. Ylläpidolla on oikeus muokata ja poistaa käyttäjän sisältöä, esimerkiksi kun se loukkaa tekijänoikeuksia, tai sisältää laitonta materiaalia tai häirintää.

Sisällön lisensoiminen

Rekisteröityneiden käyttäjien asettamat kysymykset sekä osallistuminen keskusteluun ja äänestykseen on julkista. Rekisteröidyn käyttäjän tuottama sisältö julkaistaan CC-BY-4.0 lisenssillä (linkki). Kysyilmastosta.fi -palvelulla on oikeus jatkojalostaa, muokata ja yhdistellä kysymyksiä. Kysyilmasto.fi pidättää oikeuden julkaista kysymyksiä ja muuta sisältöä myös Kysyilmastosta.fi -palvelun ulkopuolella, mukaanlukien tieteelliset artikkelit.

Käyttäjän vastuu

Käyttäjä on vastuussa oman käyttäjätilinsä hallinnasta ja sisällöstä. Käyttäjä ei saa vaarantaa tilinsä turvallisuutta, esimerkiksi luovuttamalla salasanaansa ulkopuolisille. Havaituista turvallisuuspoikkeamista tulee välittömästi ilmoittaa ylläpidolle. Henkilö voi käyttää vain yhtä käyttäjätunnuksta palvelussa.

Käyttäjä on vastuussa palveluun tuottamasta materiaalistaan, ja siitä että palvelun käyttö ei loukkaa kolmannen tekijän-, teollis- ja muita suojattuja oikeuksia tai ole näiden käyttöehtojen, lain tai hyvän tavan vastaisia tai aiheuta haittaa tai häiriötä verkolle, Kysyilmastosta.fi-palvelulle, muille käyttäjille tai kolmansille osapuolille.

Palvelulla on oikeus keskeyttää toimintasi Kysyilmastosta.fi -sivustolla ilman erillistä ilmoitusta, välittömästi.

Muutokset käyttöehdoissa

Kysyilmastosta.fi pidättää oikeuden tehdä muutoksia käyttöehtoihin. Uusimmat käyttöehdot löytyvät osoitteesta https://kysymykset.kysyilmastosta.fi/tos

Palvelun käyttöehdoista voi olla yhteydessä sähköpostiosoitteeseen yllapito@kysyilmastosta.fi. Rekisteröityneet käyttäjät voivat lisäksi lähettää viestin ylläpidon käyttäjätunnukselle @yllapitajat.


Kysyilmastosta.fi Terms of service

This document was last updated January 23rd, 2019

The following terms and conditions govern all use of the Kysyilmastosta.fi website.

Responsibility of staff

The team at Kysyilmastosta.fi strives to maintain high-quality continuous service, but the team does not guarantee service availability or the accuracy of site content. We have not reviewed all content or linked material published through the service. The production team is not responsible for any damage that may occur to the user, including security issues.

User-provided content

User-provided content in Kysyilmastosta.fi includes user-defined questions or other public messages from the user. When user delivers content to a service, he or she grants us a non-exclusive, mobile, sublicensable, royalty-free, and worldwide license to store, use, distribute, modify, copy, translate, display, and create derivative works.

Kysyilmastosta.fi uses automatic message filtering. Messages may be automatically classified as spam or otherwise flagged for review. The moderators have the right to modify and/or delete the content, for example, when it infringes copyrights or contains illegal material or harassment.

Licensing of user content

The questions provided by registered users, as well as participation in discussion and voting are public. The content generated by the registered user is published under the (CC-BY-4.0 license)[https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.en]. Kysyilmastosta.fi has the right to further process, edit and combine questions. Kysyilmastosta.fi reserves the right to publish questions and other content outside of Kysyilmastosta.fi, including scientific articles.

Responsibility of contributors

The user is responsible for the management of his/her user account. You may not compromise the security of your account, for example by giving your password to third parties. Any detected safety issues must be immediately reported to the administrators. A person can only use one username (account) in the service.

The user is responsible for the material they produce for the service, and that the use of the service does not violate any copyright, intellectual and other proprietary rights or violate these terms of use, law or good practice, or cause harm or disruption to the network, Kysyilmastosta.fi, other users, or third parties.

The administrators have the right to suspend your activity at Kysyilmastosta.fi without notice, immediately.

Changes

Kysyilmastosta.fi reserves the right to make changes to the Terms of Use. The latest Terms of Use are available at https://kysymykset.kysyilmastosta.fi/tos

Issues related to Terms of Use may be communicated by email at yllapito@kysyilmastosta.fi. In addition, registered users can send message to the admin usergroup @yllapitajat.