Ilmastokysymykset | Climate Questions   🇫🇮 Suomi


Tervetuloa! Tästä viestistä löydät ohjeita palvelun käyttöön (1)
Miksi lämpötila ei noudata CO2 pitoisuuden nousua ilmastomuutosteorian mukaisesti? (2)
Huippuvuoret ja merenpintalämpötila? (5)
Miksi ilmastomallit epäonnistuvat menneiden lämpötilojen mallintamisessa Arktisella alueella? (3)
Mitä puita kannattaisi istuttaa kaupunkialueelle? (3)
Planeetan keskilämpötila (5)
Miten ilmastonmuutos vaikuttaa lääkkeiden saatavuuteen? (3)
Miten ilmastonmuutos vaikuttaa sorsalintujen kantoihin? (2)
Päästävät yritykset? (1)
Hiilinielun koon ja hakkuiden määrän välinen suhde? (1)
Avaruussään vaikutus ilmastoon (1)
Auringonpilkkujen syklit ja talvisäät (1)
Mikä on tilastollisesti todennäköisin luminen viikonloppu Helsingissä? (1)
Ilmastonmuutos ja meriveden nousu (2)
Suomen toteutuneiden ilmastotoimien ja suunniteltujen toimien riittävyys suhteessa 1,5C ja 2C tavoitteisiin (1)
Muuttuuko vanha metsä hiilidioksidin lähteeksi? (1)
Mistä erottaa sään ja ilmaston aiheuttamat muutokset (2)
Milloin suomalainen yhteiskunta nykymenoa romahtaa ilmastonmuutoksesta? (1)
Miten on varmistettu, että tulivuorten hiilidioksidi ei häiritse Mauna Loan hiilidioksidi-mittauksia? (1)
Vaikuttaako merivesien lämpeneminen jokiin nousevien kalojen nousukäyttäytymiseen? (1)
Voidaanko Suomen lentoliikenteen päästöjä vähentää keskittämällä lentoliikennettä Varsinais-Suomeen? (1)
Jääkausien ja lämpimien kausien vaihtelu (1)
Onko omien päästöjen hyvitys riittävä ja hyödyllinen keino hiilijalanjäljen pienentämiseksi? (1)
Kuinka paljon ilmastopakolaisuus lisääntyy seuraavan 100 vuoden aikana? (2)
Kasvit ilmastonmuutoksessa (2)
Ovatko sähköautot riittävä keino liikenteen päästöjen vähentämiselle? (1)
Ilmastonmuutoksen myönteiset taloudelliset vaikutukset Suomessa? (1)
Millaisilla keinoilla rakentamisesta ja asumisesta voitaisiin tehdä hiilineutraalia? (1)
Millä keinoilla voidaan vähentää lentoliikenteen päästöjä? (1)
Saimaanorppien kohtalo? (1)