Ilmastokysymykset | Climate Questions   🇫🇮 Suomi


Topic Replies Activity
Tervetuloa! Tästä viestistä löydät ohjeita palvelun käyttöön 1 December 7, 2018
Miksi sademetsien alueella on suurempi hiilidioksidipitoisuus kuin muualla? 1 June 19, 2019
Miten maakaasun päästöt vertautuvat muihin fossiilisiin energialähteisiin? 4 June 18, 2019
Mistä erottaa sään ja ilmaston aiheuttamat muutokset 4 June 15, 2019
Millaisilla keinoilla rakentamisesta ja asumisesta voitaisiin tehdä hiilineutraalia? 3 June 14, 2019
Onko omien päästöjen hyvitys riittävä ja hyödyllinen keino hiilijalanjäljen pienentämiseksi? 3 June 7, 2019
Mitä puita kannattaisi istuttaa kaupunkialueelle? 4 May 29, 2019
Typen ja rikin oksideista muodostuvien hiukkasten kulkeutuminen? 3 May 27, 2019
Mitä materiaaleja tulisi suosia? 3 May 24, 2019
Päästävät yritykset? 1 February 6, 2019
Miksi lämpötila ei noudata CO2 pitoisuuden nousua ilmastomuutosteorian mukaisesti? 9 May 20, 2019
Hiiltä ja biopolttoaineita puusta 4 May 8, 2019
Jääkausien ja lämpimien kausien vaihtelu 4 May 6, 2019
Montako lämpötilan mittauspistettä on maapallolla? 6 May 2, 2019
Miksi CO2 on kasvihuonekaasu 3 April 29, 2019
Muuttuuko vanha metsä hiilidioksidin lähteeksi? 4 April 26, 2019
Mikä aiheuttaa CO2-pitoisuuden kasvun? 1 April 22, 2019
Huippuvuoret ja merenpintalämpötila? 7 April 15, 2019
Auringonpilkkujen syklit ja talvisäät 3 April 15, 2019
Hiilinielun koon ja hakkuiden määrän välinen suhde? 3 April 15, 2019
Kasvit ilmastonmuutoksessa 3 April 15, 2019
Planeetan keskilämpötila 7 April 15, 2019
Nauta/lehmätuotteet vai punainen liha yleensä? 2 April 4, 2019
Avaruussään vaikutus ilmastoon 2 March 29, 2019
Kuinka paljon hiilidioksidia voisi sitoa n. 100 hehtaarin metsä Afrikassa? 2 March 22, 2019
Poikkitieteellinen lähestymistapa ilmastokysymysten ratkaisussa 1 March 18, 2019
Ilmastonmuutos – ihmiskunnan kollektiivisen pahoinvoinnin oire? 1 March 18, 2019
Miten on varmistettu, että tulivuorten hiilidioksidi ei häiritse Mauna Loan hiilidioksidi-mittauksia? 2 March 17, 2019
Mitä vaikutuksia elinympäristön muutoksissa on lajistoon? 1 March 12, 2019
Miksi ilmastomallit epäonnistuvat menneiden lämpötilojen mallintamisessa Arktisella alueella? 5 March 8, 2019