Ilmastokysymykset | Climate Questions   🇫🇮 Suomi


Topic Replies Created
Tervetuloa! Tästä viestistä löydät ohjeita palvelun käyttöön 1 December 7, 2018
Huippuvuoret ja merenpintalämpötila? 7 February 6, 2019
Auringonpilkkujen syklit ja talvisäät 3 February 3, 2019
Miksi lämpötila ei noudata CO2 pitoisuuden nousua ilmastomuutosteorian mukaisesti? 4 February 14, 2019
Hiilinielun koon ja hakkuiden määrän välinen suhde? 3 February 6, 2019
Muuttuuko vanha metsä hiilidioksidin lähteeksi? 3 January 31, 2019
Kasvit ilmastonmuutoksessa 3 November 24, 2018
Hiiltä ja biopolttoaineita puusta 2 April 3, 2019
Planeetan keskilämpötila 7 January 30, 2019
Nauta/lehmätuotteet vai punainen liha yleensä? 2 March 15, 2019
Avaruussään vaikutus ilmastoon 2 February 5, 2019
Kuinka paljon hiilidioksidia voisi sitoa n. 100 hehtaarin metsä Afrikassa? 2 February 27, 2019
Poikkitieteellinen lähestymistapa ilmastokysymysten ratkaisussa 1 March 18, 2019
Ilmastonmuutos – ihmiskunnan kollektiivisen pahoinvoinnin oire? 1 March 18, 2019
Typen ja rikin oksideista muodostuvien hiukkasten kulkeutuminen? 1 March 18, 2019
Montako lämpötilan mittauspistettä on maapallolla? 2 February 21, 2019
Miten on varmistettu, että tulivuorten hiilidioksidi ei häiritse Mauna Loan hiilidioksidi-mittauksia? 2 November 20, 2018
Jääkausien ja lämpimien kausien vaihtelu 2 January 28, 2019
Mitä vaikutuksia elinympäristön muutoksissa on lajistoon? 1 March 12, 2019
Miksi CO2 on kasvihuonekaasu 2 February 28, 2019
Miksi ilmastomallit epäonnistuvat menneiden lämpötilojen mallintamisessa Arktisella alueella? 5 January 28, 2019
Millä keinoilla voidaan vähentää lentoliikenteen päästöjä? 3 December 2, 2018
Miksi lämpötilan nousu edelleen nostaa ilman CO2 pitoisuutta pienellä viiveillä eikä päinvastoin niin kuin CO2 teoria väittää? 1 March 8, 2019
Mitkä ovat mahdollisuutemme pienentää hiilijalanjälkemme kestävälle 3000 kg:n tasolle? 1 March 7, 2019
Onko omien päästöjen hyvitys riittävä ja hyödyllinen keino hiilijalanjäljen pienentämiseksi? 2 January 24, 2019
Saimaanorppien kohtalo? 2 November 19, 2018
Venäjän jokavuotiset metsäpalot 1 February 23, 2019
Mikä on tilastollisesti todennäköisin luminen viikonloppu Helsingissä? 2 February 3, 2019
Mitä puita kannattaisi istuttaa kaupunkialueelle? 3 January 29, 2019
Miten ilmastonmuutos vaikuttaa lääkkeiden saatavuuteen? 3 November 23, 2018