Ilmastokysymykset | Climate Questions


🇫🇮 Suomi 🇬🇧 English
Topic Replies Activity
Valitse kieli | Choose a language 1 December 7, 2018
Miksi lämpötila ei noudata CO2 pitoisuuden nousua ilmastomuutosteorian mukaisesti? 9 May 20, 2019
Hiiltä ja biopolttoaineita puusta 4 May 8, 2019
Jääkausien ja lämpimien kausien vaihtelu 4 May 6, 2019
Montako lämpötilan mittauspistettä on maapallolla? 6 May 2, 2019
Miksi CO2 on kasvihuonekaasu 3 April 29, 2019
Muuttuuko vanha metsä hiilidioksidin lähteeksi? 4 April 26, 2019
Mitä materiaaleja tulisi suosia? 1 April 25, 2019
How much does air and sea travel / freight contribute to CO2 emissions? 2 April 23, 2019
Mikä aiheuttaa CO2-pitoisuuden kasvun? 1 April 22, 2019
Huippuvuoret ja merenpintalämpötila? 7 April 15, 2019
Auringonpilkkujen syklit ja talvisäät 3 April 15, 2019
Hiilinielun koon ja hakkuiden määrän välinen suhde? 3 April 15, 2019
Kasvit ilmastonmuutoksessa 3 April 15, 2019
Planeetan keskilämpötila 7 April 15, 2019
Nauta/lehmätuotteet vai punainen liha yleensä? 2 April 4, 2019
Avaruussään vaikutus ilmastoon 2 March 29, 2019
Kuinka paljon hiilidioksidia voisi sitoa n. 100 hehtaarin metsä Afrikassa? 2 March 22, 2019
Estimates for radiative forcing index in aviation 1 March 21, 2019
What is the impact of permafrost loss on greenhouse gas emissions? 2 March 20, 2019
Climate model and effects of clouds and aerosols 2 March 19, 2019
Poikkitieteellinen lähestymistapa ilmastokysymysten ratkaisussa 1 March 18, 2019
Ilmastonmuutos – ihmiskunnan kollektiivisen pahoinvoinnin oire? 1 March 18, 2019
Typen ja rikin oksideista muodostuvien hiukkasten kulkeutuminen? 1 March 18, 2019
Miten on varmistettu, että tulivuorten hiilidioksidi ei häiritse Mauna Loan hiilidioksidi-mittauksia? 2 March 17, 2019
Mitä vaikutuksia elinympäristön muutoksissa on lajistoon? 1 March 12, 2019
Miksi ilmastomallit epäonnistuvat menneiden lämpötilojen mallintamisessa Arktisella alueella? 5 March 8, 2019
Millä keinoilla voidaan vähentää lentoliikenteen päästöjä? 3 March 8, 2019
Miksi lämpötilan nousu edelleen nostaa ilman CO2 pitoisuutta pienellä viiveillä eikä päinvastoin niin kuin CO2 teoria väittää? 1 March 8, 2019
Mitkä ovat mahdollisuutemme pienentää hiilijalanjälkemme kestävälle 3000 kg:n tasolle? 1 March 7, 2019