Miten kaupunkien kasvu on huomitoitu lämpötilakeskiarvojen mittauksissa?

MIten kaupunkilämmön vaikutus on poissuljettu lämpötilojen kehityksessä? Kaupungeissa on yleensä muutama aste lämpöisempää ja vuosikymmenien aikana kaupungit ovat voineet kasvaa lähemmäksi mittauspisteitä, niin miten se on hoidettu? Löytyykö jostain mitä mittauspisteitä keskiarvon mittaamiseen on käytetty ja milloin?

Kuten muillakin tieteenaloilla, myös ilmastonmittauksissa syntyy systemaattista, ja ei-systemaattista virhettä, ja kuvailemasi lämpösaareke-efekti on yksi näistä systemaattisista virheistä jotka huomioidaan datan laatuarvioinnissa, ja virhemarginaaleissa.

Lisää laatukontrollista ja siihen liittyvistä menetelmistä voit lukea GISTEMP Surface Temperature Analysis FAQ sivulta, ja sen sisältämistä linkeistä vertaisarvioituihin tutkimuksiin.