Mikä aiheuttaa CO2-pitoisuuden kasvun?

#1

Otetaanpa tällainen peruskysymys: Mittauksin on osoitettu ilmakehän CO2-pitoisuuden kasvaneen aika tasaisesti, kai jostain 1800-luvun lopulta lähtien. Mikä aiheuttaa tämän CO2-pitoisuuden kasvun ja miten kasvun aiheuttaja on osoitettu?

Ihmisen päästöt on kuitenkin vain muutamia prosentteja luonnollisesta hiilikierrosta. Ainakin kaksi tärkeintä absorptiomekanismia, liukeneminen veteen ja sitoutuminen kasvillisuuteen, voimistuvat CO2:n osapaineen kasvaessa. Ensimmäinen approksimaatio olisi, että ihmisen CO2-päästöt aiheuttaisivat CO2-pitoisuuteen askelmuutoksen, joka olisi suunnilleen yhtä suuri kuin päästöjen osuus kokonaiskierrosta (ts. jos päästö on 10% koko-C:stä, pitoisuus nousisi suunnilleen saman verran, esim. 270->300 ppm). Käytännössä varmaan vähän jotain muuta mutta missään tapauksessa ei pitäisi aiheutua tasaista kasvua, mikä nyt on mitattu.

Mikä siis selittää CO2-pitoisuuden lähes lineaarisen kasvun?