Metsäpalot ja Ukrainan ja Venäjän sodan vaikutukset ilmastoon

Venäjä ja Ukraina ovat sotineet helmikuusta alkaen, millainen vaikutus sotatoimilla on kaiken kaikkiaan ilmastoon ja sen muutoksiin? Entä voimakkaiden helteiden seurauksena syntyneillä laajoilla paloilla ympäri Eurooppaa ja Amerikassa? Näihin vielä lisänä Japanin tulivuoren purkaukset? Miten tämä kaikki vaikuttaa ilmastoon suhteessa ihmisen aikaisemmin aiheuttamiin muutoksiin tai sen lisänä? Mikäli fossiilisen energian käyttö sodan seurauksena lisääntyy väliaikaisesti, miten sen vaikutukset tulevat näkymään?