CO2:n lämmityksen vaikutusmekanismi

Tarkentaisitteko CO2:n lämmitysvaikutuksen yksityiskohtia molekyylitasolla. Mielellään parin hyvän lähdeviitteen kera. Eli:

  1. Tapahtuuko vain, että CO2-molekyylin absorboitua IR-fotonin, se emittoi fotonin uudelleen hyvin nopeasti (aikaskaala femtosekunteja?) satunnaiseen suuntaan? Ja satunnaisen absorptio-emissio -parien jälkeen fotoni palaa lämmittämään maata tai karkaa avaruuteen.

  2. Vai tapahtuuko 1) lisäksi myös, että ilman molekyylien törmäyksissä osa absorboidusta energiasta siirtyy suoraan ilmamolekyylien lämmöksi (eli liike-energiaksi)? Jos näin, mikä lienee mekanismien suuruuksien suhde? Tähän vaikuttanee myös ilmanpaine ja CO2:n osapaine.

  3. Kuinka 1) ja 2) ilmenee muilla kasvihuonekaasuilla?