Miten maakaasun päästöt vertautuvat muihin fossiilisiin energialähteisiin?

fossiiliset-polttoai
päästöt
(Ilona Mansikka) #1

Ovatko maakaasun kasvihuonekaasupäästöt samaa luokkaa kuin muiden fossiilisten energialähteiden, miksi sitä tunnutaan pitävän jotenkin puhtaampana kuin esim. öljyä?