Ovatko sähköautot riittävä keino liikenteen päästöjen vähentämiselle?

Oletetaan, että Suomen sähköverkko uudistettaisiin ja kaikki sähkö tuotettaisiin uusiutuvilla energiavaroilla tai ydinvoimalla. Jos lyhyitä matkoja (<200km) ajava raskaan liikenteen kalusto korvattaisiin sähköllä toimivalla kalustolla ja noin neljäsosalla Suomen autoilijoista olisi täyssähköauto, riittäisikö se laskemaan liikenteestä aiheutuvat päästöt kestävälle tasolle? Tarvittaisiinko myös yksinkertaisesti autoilun vähentämistä, että päästöt voidaan koskaan saada tarpeeksi matalalle tasolle?