Miksi maailman lämpöennätys on vuodelta 1913

Miksi maailman lämpöennätys on vuodelta 1913 ja onko ilmasto lämmennyt sen jälkeen?

Yksittäisen paikan lämpöennätys on eri asia kuin ilmaston lämpeneminen. Vuosi 2016 oli mittaushistorian lämpimin vuosi maapallolla.

Juuri näin. Toimitus täydentää vielä: Globaalin lämpötilan aikasarja löytyy esimerkiksi täältä: http://berkeleyearth.org/2018-temperatures/

Hei,

WMO:n (World Meteorological Organization) ylläpitämän ennätystilaston mukaan tämänhetkinen maailman lämpöennätys on 56.7°C, ja se on tosiaan tehty USA:n Kaliforniassa, Furnace Creek -nimisessä paikassa 10.7.1913.

Maapallomme pintailmasto on lämmennyt vuoden 1913 jälkeen keskimäärin noin 1,1 astetta. Tämä koskee siis koko maapallon keskimääräistä lämpötilaa, ei yksittäistä paikkaa. Eri tuottajien globaaleja lämpötila-aikasarjoja on saatavilla mm. täältä.

Se miksi maailman yksittäisessä paikassa mitattu lämpöennätys on jäänyt kuitenkin vuoteen 1913 reilun asteen lämpenemisestä huolimatta, on varmaankin pääosin sattumaa. Lämpöennätykset vaativat syntyäkseen juuri oikeanlaiset paikalliset sääolosuhteet (esim. paikalleen jumiutunut voimakas korkeapaine). Myös alueen mikroilmastolla on suuri merkitys (esim. mistä päin tuuli sattuu käymään silloin kun kuumin ilmamassa on päällä). Lisäksi helteen voimakkuuteen vaikuttaa maaperän kuivuus, ja sitä kautta jo edellisen talven sateisuudella voi olla merkitystä. Pitää vielä korostaa, että nämä asiat vaikuttavat yleisellä tasolla kesän lämpöennätyksiin, mutta pätevät varmaankin kohtalaisella tarkkuudella myös Kaliforniassa.

WMO kirjoittaa ennätysrekisterissä, että vuoden 1913 ennätykseen on saattanut vaikuttaa myös alueella riehunut hiekkamyrsky. Jotkut tutkijat ovat myös oikeutetusti kyseenalaistaneet vuoden 1913 lämpöennätyksen, sillä sen aikaisiin lämpömittareihin on mahdotonta enää tehdä yhtä tarkkaa laatukontrollia kuin mitä nykyaikana tehdään (esim. kappale 6.3 oheisesta julkaisusta). WMO kuitenkin kirjoittaa, että se ei lähde muuttamaan ennätystilastoa ilman uusia, merkittäviä todisteita.

Äärimmäisen korkeat lämpötilat ovat siis monen tekijän summa, eivätkä lämpöennätykset sään luonnollisesta vaihtelusta johtuen nouse tasaisesti joka vuosi. Ilmastonmuutos kuitenkin lisää hyvin korkeiden lämpötilojen todennäköisyyttä. Tämä on voinut vaikuttaa siihen, että 3. ja 4. korkein lämpötila maailmassa mitattiin vain muutama vuosi sitten (lähde).

terv. Mika Rantanen, meteorologi (Helsingin yliopisto)

Toinen asiantuntijamme täydentää:

Viittaat ilmeisesti Maailman ilmatieteen järjestön (WMO) ylläpitämään kiistanalaiseen vuoden 1913 lämpöennätykseen (56.7 °C), joka kirjattiin Kaliforniassa sijaitsevan Death Valleyn Furnace Creekissa sijaitsevalla karjatilalla (Greenland Ranch).

Ensinnäkin, maapallon ilmaston lämpenemistä ei voida arvioida yksittäisten mittausjaksojen perusteella. Luotettavaan ilmaston lämpenemisen arvioimiseen tulee käyttää koko maailman kattavaa lämpötilatietopankkia, jotta yksittäisiin paikallisilmiöihin liittyvä vaihtelu ei peitä kokonaiskuvaa.

Lisäksi lienee syytä huomauttaa, että yllä mainittua lämpöennätystä on kritisoitu erittäin voimakkaasti siitä syystä, että se poikkeaa niin merkittävästi alueen muista lämpötiloista samana ajanjaksona. Niinpä on hyviä perusteita olettaa, että mittauksessa on ilmeisesti tehty virhe. Tarkemmin mittatiedon kiistanalaisuudesta on luettavissa esim. äärilämpötilaekspertti ja säähistorioitsija Christopher C. Burtin kirjoituksesta.

Jos kyseinen, kiistanalainen lämpötilalukema jätetään huomiotta, korkeimmat mitatut lämpötilat löytyvät paljon tuoreemmasta historiasta. Death Valleyssa on 20.7.2013 mitattu 54.0 °C lämpötila ja Kuwaitin Mitribahissa 21.7.2016 sama lämpötila uudelleen.

Mutta kysymykseen onko ilmastomme lämmennyt vuoden 1913 jälkeen varsin kiistaton vastaus on kyllä. Esimerkiksi tässä ketjussa aihetta on käsitelty varsin seikkaperäisesti, vaikka ketju pääasiassa käsitteleekin kysymystä on onko lämpeneminen ihmisen aiheuttamaa vai ei.