Ilmastokysymykset | Climate Questions   ūüáęūüáģ Suomi


Topic Replies Activity
Millä keinoilla voidaan vähentää lentoliikenteen päästöjä? 3 March 8, 2019
Miksi lämpötilan nousu edelleen nostaa ilman CO2 pitoisuutta pienellä viiveillä eikä päinvastoin niin kuin CO2 teoria väittää? 1 March 8, 2019
Mitkä ovat mahdollisuutemme pienentää hiilijalanjälkemme kestävälle 3000 kg:n tasolle? 1 March 7, 2019
Saimaanorppien kohtalo? 2 March 1, 2019
Venäjän jokavuotiset metsäpalot 1 February 23, 2019
Mikä on tilastollisesti todennäköisin luminen viikonloppu Helsingissä? 2 February 21, 2019
Miten ilmastonmuutos vaikuttaa lääkkeiden saatavuuteen? 3 February 15, 2019
Miten ilmastonmuutos vaikuttaa sorsalintujen kantoihin? 2 February 8, 2019
Ilmastonmuutos ja meriveden nousu 2 February 2, 2019
Suomen toteutuneiden ilmastotoimien ja suunniteltujen toimien riittävyys suhteessa 1,5C ja 2C tavoitteisiin 1 January 31, 2019
Milloin suomalainen yhteiskunta nykymenoa romahtaa ilmastonmuutoksesta? 1 January 28, 2019
Vaikuttaako merivesien lämpeneminen jokiin nousevien kalojen nousukäyttäytymiseen? 1 January 28, 2019
Voidaanko Suomen lentoliikenteen päästöjä vähentää keskittämällä lentoliikennettä Varsinais-Suomeen? 1 January 28, 2019
Kuinka paljon ilmastopakolaisuus lisääntyy seuraavan 100 vuoden aikana? 2 January 22, 2019
Ovatko sähköautot riittävä keino liikenteen päästöjen vähentämiselle? 1 December 3, 2018
Ilmastonmuutoksen myönteiset taloudelliset vaikutukset Suomessa? 1 November 23, 2018
Arktisen Jäämeren halokliinikerros 2 December 18, 2018