Kasvillisuuden maaperään sitoma hiili

Hei,

paljon on puhuttu metsien ja erityisesti puiden kyvystä sitoa hiiltä. Nyt on virinnyt keskustelua siitä, että nurmen (ja mahdollisesti muiden nopeakasvuisten kasvien) kyky sitoa hiiltä maaperään olisi tehokkaampi kuin puiden. Jos kasvillisuus käytetään nopeakiertoisiksi tuotteiksi (sellu, ruoka, rehu, energia), silloinhan maaperään sidotun hiilen merkitys kasvaa.

Onko siis niin, että nurmipelto voisi toimia tehokkaampana hiilinieluna kuin metsä?