Trooppiset myrskyt Itämerellä

Hei,
kesän 2018 helleaallon aikana Itämeren pintalämpötila nousi satelliittimittausten mukaan paikoin yli 26 asteen, mitä perinteisesti pidetään alarajana hurrikaanien muodostumiselle (vaikkakin yksittäisiä myrskyjä on syntynyt alle 20 asteen vesien päällä)

Pintalämpötila pysyi paikoin yli 20 asteessa yli elokuun puolenvälin, ja sinä aikana tuuliväännekin kävi alle 20 solmussa, samalla kun pari heikkenevää matalapainetta kulki meren yli. Yksi niistä vaikutti olevan jopa ytimeltään lämmin, mutta matalapaineen keskukseen johtava rintama ei kerennyt täysin katoamaan.

Siispä kysyn, merivesien edelleen lämmetessä, ja suihkuvirtauksen heikkenemisen johtaessa mahdollisesti entistäkin heikompaan tuuliväänteeseen:

Onko tutkittu, johtaako ilmastonmuutos trooppisten myrskyjen tai jopa hurrikaanien syntyyn Itämerellä?

Hei,

kiitos kysymyksestä. Trooppiset myrskyt ja hurrikaanit saavat energiansa lämpimästä merivedestä. Meidän leveysasteilla voimakkaat tuulet liittyvät yleensä matalapaineisiin, joiden energia on peräisin voimakkaasta lämpötilan vaihtelusta vaakasuunnassa. On olemassa näiden tyyppien sekamuotojakin. Polaarimatalapaineet voivat saada energiaa sekä merivedestä, jos se on riittävän lämmintä verrattuna yllä olevan ilman lämpötilaan, että lämpötilan vaihtelusta vaakasuunnassa. Siten eräänlaisia hurrikaaneja muistuttavia ilmiöitä jo esiintyy kylmillä merialueilla talvellakin. Polaarimatalissa näkyy usein kuurosadepilvien ympäröimä pilvetön silmä aivan kuten hurrikaanissakin.

Hurrikaanit voivat nykyilmastossa muodostua alueella, jossa meriveden lämpötila ylittää 26 astetta, kuten mainitsitkin. Hurrikaanien muodostumiseen ja voimakkuuteen vaikuttaa kuitenkin muitakin tekijöitä kuin meriveden lämpötila. Esimerkiksi lämpötila siinä kerroksessa, jossa ilma virtaa hurrikaanin keskuksesta ulospäin, vaikuttaa huomattavasti hurrikaanin voimakkuuteen.

Jo nykyilmastossa Itämerellä voisi kesäaikaankin teoriassa muodostua heikko hurrikaani, joka siis saa energiansa lämpimästä merivedestä. Kuitenkin sellaisen muodostuminen käytännössä on varsin epätodennäköistä monestakin syystä. Ensinnäkin Itämeri on pieni meri. Ympäristön tuulien mukana liikkuva voimistuva myrsky maa-alueelle tullessaan menettäisi energialähteensä. Toiseksi tuulen muutos pystysuunnassa pyrkisi hajottamaan syntymässä olevaa myrskyä.

Trooppiset hirmumyrskyt kehittyvät tyypillisesti siellä, missä ilma keskimäärin on nousevassa liikkeessä eli lämpimimmillä merialueilla. Kun ilmasto lämpenee, nykyinen noin 26 asteen raja ei tule pysymään samana. Lämpenemisen myötä myös tuo lämpötilan raja-arvo tulee nousemaan. Kuitenkin alue, jolla ilma on keskimäärin nousevassa liikkeessä ei tule ilmaston lämpenemisen myötä erityisen paljon muuttumaan vaikka merenpinnan lämpötila nouseekin. Mallikokeet globaalilla ilmastomallilla (GCM = Global Circulation Model) myös osoittavat, että alue ei tule merkittävästi muuttumaan. Toki hurrikaanit voivat liikkua tuulten mukana alueille, joilla niitä nyt ei esiinny.

Marja Bister
Yliopistonlehtori
Ilmakehätieteiden keskus INAR, Helsingin yliopisto

Emanuel, K. A. and Rotunno, R., Polar lows as arctic hurricanes, Tellus, 41 A, 1-17,1989.