Suomen toteutuneiden ilmastotoimien ja suunniteltujen toimien riittävyys suhteessa 1,5C ja 2C tavoitteisiin

Millainen olisi visualisoituna Suomen päästöjen tavoitepolku tavoiteltaessa Pariisin ilmastosopimuksessa mainittuja 1,5C ja 2C globaaleja keskilämpenemistasoja?
Esimerkkivisualisointi EU-tasolla:
Climate Action Tracker - Countries - EU
(New Climate, Ecofys, Climate Analytics)

1 Like