Suomen todelliset hiilidioksidipäästöt

Katsoin IPCC:n raporttia (/2018/05/ar4_wg1_full_report-1), jossa luonnosta vapautuva hiilidioksidi on noin 96% ilmakehään menevästä hiilidioksidista. Miksi tätä ei oteta huomioon? Olisihan paljon tehokkaampaa vaikuttaa luonnossa syntyvään hiilidioksidiin kuin esimerkiksi liikenteen aiheuttamiin päästöihin n. 0,8% kokonaispäästöistä. Samalla tavalla sekä fossiilisten poltosta että luonnon lahoamisesta tuleva hiilidioksidi vaikuttaa ilmastoon. Ihmisen vaikutus luonnosta lähtevään hiilidioksidiin on merkittävä! Siirryttäessä bioplttoaineisiin fossiilisen hiilidioksidin määrä vähenee, mutta luonnosta syntyvä hiilidioksidi lisääntyy ja luonnon kyky sitoa hiilidioksidia vähenee. Miten tätä on tutkittu ja laskettu?