Onko biokaasun valmistamisen lisääminen osaratkaisu kolmeen ongelmaan?

Luonnon kiertokulussa syntyy paljon eloperäistä nopeasti maatuvaa orgaanista jätettä: yksivuotiset kasvit, lehdet. Nyt jo kierrätyspaikoille on järjestetty puutarhajätteen keräystä. Jätevesilaitokset ottavat vastaan keskitetysti viemäriveden mukana ihmisten ulosteet ja muutakin orgaanista jätettä - tosin laimennettuna vedellä.

Tukholman kaupunki on rakentanut biokaasulaitoksen jätevedenpuhdistamonsa yhteyteen. Kaasua käytetään joukkoliikenteen bussien voimanlähteenä.

Eikö Suomessakin kannattaisi panostaa huomattavasti enemmän jätevesilaitosten yhteyteen rakennettaviin biokaasulaitoksiin, joihin viemärivesien lisäksi kerättäisiin muuta orgaanista jätettä mukaanlukien karjan ja hevosten lantaa.

Maailmanlaajuisesti biokaasulaitokset olisivat suureksi avuksi myös pakolaisleireillä ja muissa vastaavan laisissa olosuhteissa yhtäältä parantamassa jätehuoltoa, toisaalta ratkaisemassa energiaongelmaa ja kolmantena pointtina vähentämässä öljyn sekä hiilen kulutusta energiantuotannossa. Eli vähentämässä pitkäaikasesti sidotun hiilidioksidin käyttöä.