Miten kansantajuistaa ilmastokysymystä

Jouduin ikäni puolesta koronakaranteeniin ja varasin luettavakseni paljon kirjoja. Yksi kirjoista oli merkillisten sattumien kautta kirja nimeltä ”Tulevaisuuden lyhyt historia”. Valitettavasti systeemi ei salli suoran linkin laittamista, mutta kysymyksen ymmärtämiseksi on välttämätöntä lukea kirjan johdanto-osa. Se löytyy BoD kustantajan sivuilta kirjakauppa-sivuilta. Kirja alkoi yllättäen kovalla faktalla ilmastonmuutoksesta. Jos oikein ymmärrän, kirjan tekijöiden joukossa ainakin muutama on tiedemaailman edustaja. Jostain syystä he haluavat pysyä tuntemattomina.

He ovat pelkistäneet kirjan sivulle 17 globaalin hiilenkierron lähtien Ilmatieteenlaitoksen ilmasto-oppaasta (liite1) löytyvästä kuvasta, ja lisänneet siihen yhden kolmisakaraisen nuolen, johon he ovat keränneet stokastisia hiilivirtoja, jotta hiilidioksidi olisi voinut pysyä viimeiset miljoona vuotta tasapainossa välillä 200-300ppm. Tarkistin WMO:n sivuilta että numerot pitävät paikkansa( liite2)

Tavoitteenaan ilmeisesti on ollut tehdä kaaviosta niin pelkistetty, että tavallinen kansalainenkin ymmärtäisi, mistä on kysymys. Pelkistämisestä seuraa, että tieteellinen tarkkuus heikkenee, ja siksi kirja alkaa varoituksella, että kirjassa on väitteitä, joista tieteellinen näyttö on puutteellista. Yksi esimerkki ovat nuo stokastiset hiilivirrat! Kirja ei siis tuo tieteellisessä mielessä varsinaista uutta, mutta kyseenalaistetaanko siinä julkisuudessa käytettyä termistöä? Tutkittuani kuvaa sivulla 17 korona-arestissa pari kuukautta, minulle on tullut tunne, ettei julkinen keskustelu osaa erottaa tuota isolla punaisella nuolella merkittyä fossiilisen hiilen synnyttämää päästöä luonnon omista prosesseista. Julkisuudessa menee iloisesti sekaisin hiilidioksidi hiilivoimalaitoksen piipusta ja puun poltosta syntyvä hiilidioksidi. Maakaasun metaani sekoitetaan iloisesti soissa tapahtuvan mätänemisen tuottamaan metaaniin, ja” lehmän pierut” ne vasta hirveitä ovat! Eli antavatko tiedemaailman käyttämät termit mahdollisuuden kaiken maailman poliittisille ”manipulaattoreille ” sotkea selviä asiota?

Samana päivänä kuin tuo kirja on ilmestyi, (31.01 2020) ilmestyi Helsingin sanomissa Mikko Puttosen tiedeartikkeli Punaisen meren hiilivetypäästöistä, joita Max Planc instituutin tutkijat eivät pystyneet selittämään, mutta jotka tuon kirjan kolmisakaraisen nuolen yksi tekijöistä, maakaasudiffuusio hyvin selittäisi. Tietääkö siis Mikko Puttonen jotain? Joulukuussa Osmo Soininvaara kirjoitti profetian ilmastonmuutoksen seurauksista, joka on lähes identtinen tämän kirjan vastaavaan kuvaukseen. Tämä kirja julkaistiin tammikuussa.

Tuo kirjan tiedettä koskeva osuus löytyy kustantajan sivuilta lukunäytteenä, joten kirjaa ei tarvitse ostaa ymmärtääkseen mistä on kysymys Laittaisin tuon kuvan liitteeksi, mutta en tunne tekijänoikeuspykäliä. Itse juutuin tuijottaman sivun 17 kuvaa, sillä sen keskiössä oli kirkuva punainen nuoli ja kysymysmerkkejä. Lukija joutuu pohtimaan kysymystä: ” Mihin fossiilinen hiili päätyy, kun se on nostettu sadan miljoonan vuoden takaa yhtäkkiä takaisin elonkehän suljettuun kiertoon, josta tapahtuvaa poistumista ihminen ei voi kiihdyttää.” Systeemissä kun ei ole ylivuotoputkea!

Olen nyt tutkinut tuota kuvaa pari kuukautta, ja keskustellut netissä eri tahojen kanssa. Kukaan ei tunnu löytävän periaatteellisia virheitä, mutta kukaan ei osaa ottaa kantaakaan.

Lueskeltuani aikani tämän palstan kysymyksiä, olen huomannut, että vastaukset ovat hyvin asiantuntevia ja perusteltuja. Siksi uskaltaudun esittämään tänne kysymyksen, onko tuo kahdeksansivuinen johdanto-osa vain fiktiivisen kirjan lähtökohta vai ovatko jotkut tiedemaailman edustajat löytäneet tällä tavoin keinon tuoda oma näkemyksensä ilmaston muutoksesta kansantajuisesti ilman tieteellistä pakkopaitaa. Eli onko fiktiivinen tarina vain tarjotin, jolla varsinainen ”pihvi” tarjoillaan. Siellä fiktiossa sitten feminismi saa toimia fasismin metaforana ja hyvä ja paha ottaa mittaa toisistaan ja luontoäiti ottaa tuomarin roolin ja joutuu käyttämään järeintä asettaan, evoluutiota, Mutta ovatko johdanto-osan suuret linjat sopusoinnussa tieteellisen näkemyksen kanssa?
Mielenkiintoinen seikka lienee sekin, että kustantaja on julkaissut lehdistötiedotteen, jonka löysin yrittäessäni saada tekijöistä jotain tietoa. Valitettavasti tiedosto on muodossa, jota ei voi liittää tänne, mutta se löytyy, kun kirjoitttaa googlen hakukenttään: “viruksia tulee ja viruksia menee, mutta hiilidioksidi jää ja kumuloituu”.Tuolla tiedotteella lienee ollut tarkoitus alkaa kirjan markkinointi, mutta se on pysäytetty. Onko syynä ollut mahdollisesti koronavirus, joka on ”pysäyttänyt ilmaston muutoksen”? Businesta tekevät kustantajat kyllä tietävät, ettei vastatuuleen kannata pissiä tai huutaa. Housut vain kastuvat, eikä kukaan kuule. Tuo tiedotteessa viitataan myös WMO:n sihteerin Petteri Taalaksen lausuntoon: ”Hiilinielut eivät ole ratkaisu, on vähennettävä fossiilisten polttoa.” Ymmärsin itse tuon lauseen sisällön vasta tuon kirjan kautta, kun siellä kysytään:” Miten on mahdollista, että hiilinielut voisivat toimia, kun fossiilinen hiili tulee elonkehän ulkopuolelta ja nielut ovat elonkehän sisäpuolella ?

Eli summa summarum! Onko niin, että tieteen tekijöiden tulisi tehdä selvä ero ”päästön” ja ”päästön” välillä. Luonnon omia prosesseja, joissa hiili kiertää hiilidioksidista hiiliyhdisteisiin ja takaisin hiilidioksidiksi, ei tulisi missään vaiheessa luokitella päästöksi? Kun näin tehdään, otetaanko myös kantaa sen puolesta, että ihmisen tulisi säädellä myös luonnon omia prosesseja vähän niin kuin Jumalan näkökulmasta?

Ja lopuksi tuolta tiedotteesta löytyvä kysymys: ”Jos hiilinielut ovat tehottomia, onko ilmastopolitiikkamme väärillä raiteilla?"

Toimituksen lisäys:
Tässä vielä linkki kysyjän viittaamaan kirjaan (josta löytyy myös lukunäyte):

LIITE1

96% hiilidioksidistä tulee luonnosta, n.4% ihmisen toiminnasta. Tämä selviää myös IPCC:n AR raporteista, ei siis poliittisista lyhennelmistä vaan siitä isosta 1500 sivuisesta raportista.

IPCC Working Group I, Fifth Assessment Report (AR5) Climate Change 2013: The Physical Science Basis

Toimitus jatkaa:

Tämä matskf:n lause pitää paikkansa, eli noin 4-5 % ilmakehään tulevasta hiilidioksidista on peräisin ihmistoiminnasta. Tätä kysymystä ja hiilen kiertoa käsitellään melko laajasti tässä ketjussa:

Kuitenkin jo tämä 4-5 %:n lisä luonnolliseen hiilen kiertoon saa ilmastosysteemin ikäänkuin “pois sijoiltaan” eli tämä ylimääräinen hiilidioksidi kumuloituu ilmakehään, koska sille ei ole luonnollisia poistoprosesseja (paitsi hyvin hidas poistuma kiviaineksen rapautumisen kautta). Ihmiskunnan päästämästä hiilidioksidista noin puolet sitoutuu kasvillisuuteen ja meriin, joissa se tulee osaksi hiilen kiertoa ilmakehä-biosfääri-meret-systeemissä. Noin puolet ihmiskunnan päästämästä hiilidioksidista jää ilmakehään.

Se, että hiilidioksidi poistuu ilmakehästä kasvillisuuden ja merten nieluihin, ei tosiaan ole aito poistoprosessi hiilidioksidille, koska hiilidioksidi jää “kiertoon”, josta sitä vapautuu takaisin ilmakehään eri pituisten kiertoaikojen jälkeen (esim. kasvillisuuden hajotessa). Tähänhän KaiVarma viittaat. Nielut toimivat todellisena poistoprosessina vain silloin, jos kasvillisuuden ja merten hiilivarasto (eli kasvilisuuden tapauksessa biomassan määrä) kasvaa pysyvästi.

Palaan tähän asiaan vielä tarkemmin, mutta lyhyesti kommenttina, että kysymys on mielenkiintoinen ja sellainen, joka pitää ajatella huolellisesti läpi.

Nielupolitiikkaa löysästi ajatellessa menee helposti siihen ansaan, että kaikki nielujen imemä hiilidioksidi olisi pois ilmakehästä, mikä ei pidä paikkansa, koska vähintään osa siitä palaa takaisin (metsän tapauksessa kasvillisuuden lahotessa tai lyhytikäisten puutuotteiden käytön myötä).

Lisäsin tuohon KaiVarman viestiin linkit kirjaan ja sen johdantoon, niin halukkaat voivat tutustua.

Terv. Sanna-Liisa (toimituksesta)

p.s. Ja mielenkiintoinen tapaus tämä porukka, joka on päättänyt kirjoittaa asiasta fiktiivisen kirjan nimimerkillä! Nopealla tutustumisella heidän tarkoitusperänsä vaikuttaa aidolta ja ainakaan ilmastoskeptikkoja he eivät ole.

Kiitos nopeasta vastauksesta. Huomaan, että olet asiantuntijana ymmärtänyt heti saman, mihin minulta meni kaksi kuukautta.
Juuri tuohon asiaan viittasin, että hiilen luonnollinen kierto on suljetun kierron prosessi, josta poistuma on vähäistä. Ilmatieteenlaitoksen kuvan mukaan poistuma olisi vain 4 gigatonnia vuodessa, Kun ihminen lisää 10 gigatonnia vuodessa tasapainossa olevaan prosessiin, ei kaiken järjen mukaan ole muuta mahdollisuutta, kuin että hiili kumuloituu!
Lupasit palata vielä asiaan , joten jäään mielenkiinnolla odottamaan!

Nostin tämän kysymyksen esiin, koska mielestäni ilmastokysymyksen ratkaisemisessa on yksi asia ylitse muiden . Se ei ole se, että tieteen tulisi antaa yhä syvällisempää analyysiä. Tänään on jo riittävästi tietoa fossiilisen hiilen polton ongelmallisuudesta, Valtaosa äänestäjistä ei vain ymmärrä kieltä, jolla tieteilijät puhuvat toisillleen. Kuitenkin hän on se, joka on ratkaisevassa asemassa. Ilman hänen siunaustaan yksikään poliittinen päättäjä ei uskalla tehdä mitään.

Koska meidän yhteiskuntamme onneksi vielä päättää asioista demokraattisessa järjestyksessä, on kaikkein tärkeintä, että tuo tieteen antama tietoTULEE YMMÄRRETYKSI äänestäjien keskuudessa ja johtaa todelliseen muutokseen suhteessa fossiilisen hiilenpolttoon. Jos hänelle selviää ero luonnollisen hiilidioksidin ja “myrkyllisen” hiilidioksidin välillä ei häntä enää hämätä “lehmän pieruilla”,.
Jos tavallinen kansalainen oivaltaa, että fossiilinen hiili ei pääsekään nielujen kautta takaisin sinne mistä se on tullut, on hän niin rationaalinen , että ideologioista riippumatta hän äänestää valtaan edustajat, joilla on kanttia pysäyttää elinympäristömme tärvääminen. Näin ainakin haluan uskoa.

Tuo kirja vaikutti minuun, koska se on ensimmäinen lukemani laajempi yritys kansantajuistaa globaalilla tasolla aikamme vakavinta ongelmaa.

Niin oleellista on miten jokaisen yksilön oma hiilinielu toimii. Yhteiskunnallinen peli määrää onko yksilöllä oikeasti tietoa ja mahdollisuutta vaikuttaa. Sähköauton massiiviset päästöt ovat syntyneet jo sen rullatessa hihnalta ulos vuosia etupainotteisesti

Jos rakennan metsäni puusta talon joka kestää hoidettuna 200 vuotta on se eria asia kuin seinieni pystytttäminen betonista.

Jos minun laskennalllinen hiilinieluni on negatiivinen aiheutanko päästöjä vaikka osa käyttämästäni hiilestä olisi fossiilista kun pidän huolta lautakasastani?

Onko metsän ja suon kasvun maksimointi ja syntyvän hiilen varastointi paha juttu?

Kaikista milenkiintoisin juttu on ilmaa pilaavien päästöjen viilentävä vaikutus? Onko pahasta ajaa vanhalla dieselillä ja päästellä lämpöä alentavia hiukkasia?

Eikö hiukkaspäästöjen minimointi nopeuta lämpenemistä tehosta hiilidioksidin kasvun merkitystä maanpinnassa?

Vastuun ulkoistaminen, voiko se toimia, jos meille myydään maailman pelastusta?

Hei, ette varmaan koskaan lue suomi 24 keskusteluja, niiden yleisen matalan tason vuoksi, mutta menkääpä sinne “tiede ja teknologia” keskusteluun ja siellä paltalle tiede/ilmastonmuutos. Sieltä löytyy keskustelu nimellä “Jos palattaisiin itse asiaan!”

Ilmiannoin pari kuukautta sitten tämän kyseisen kirjan tuon palstan keskustelijoille, koska oletin, että siellä on paljonkin asiasta kiinnostuneita, joiden on vaikea saada selkoa julkisessa keskustelussa käytetystä akateemimisesta jargoninta.

Huomasin, että monikin palstan lukijoista on nyt perehtynyt kirjaan ja on ilo nähdä kuinka kirjan pelkistysten avulla siellä useampikin keskustelija pani luuta kurkkuun denialisteille. Peräkamarin möläyttelijätkin olivat selvästi hämillään, vaikka eihän heihin yleensä faktat pure!

Mutta halua ymmärtää selvästikin on, kunhan tieto on ymmärrettävässä muodossa.

Mahtaako akateemista maailmaa vaivata oikeasti pelko, siitä että kansantajuistettaessa asioita pääsevät kateelliset virkaveljet osoittelemaan mahdollisia syntyneitä epätarkkuuksia virheinä.

Kysymys nyt kai on siitä miten paljon ilmakehässä voi ylipäätään olla CO2ta. Pystyykö maa heijastamaan riittävästi auringosta tullutta energiaa takaisin avaruuteen paahtumatra?
70-luvulla taidettiin pelätä liiallista jäähtymistä ettei energiaa jäisi riittävästi pintaa lämmittämään.

Kansalle voi olla vaikea ymmärtää milloin kasvava suo muuttuu kuolleeksi hiilivarastoksi.

Eihän se kai sellaiseksi pysyvästi oikeasti muutu. Öljykin on joskus ollut ilmakehässä. Maapallon luonnollinen kierto kulkee katastrofista toiseen ilman ihmistäkin tai jopa ihmisien toimista huolimatta.

Evoluutio itsessään todistaa että kasvien kyky sitoa hiiltä vaihtelee ja lajisto mukautuu tilanteeseen.

CO2n määrä lisää kasvua. Ei sitä huvikseen kasvihuoneisiin pumpata.

Hiilinielujen teho ei ole vakio, auringon vaikutus ei ole vakio, voiko CO2n määrä olla vakio?

Kansan tajuistaminen ei ole pahasta jos se ei kadota totuutta.

Lämpeneminen itsessään lisää luontaista CO2n määrää ja metaanin määrää. Metaani kannatta kuitenkin ilmeisesti polttaa ennen kuin se päästetään ilmakehään, koska sen sanotaan olevan 20 kertaa pahempaa.

Jos ongelma liika lämpö, auttaako edes ihmisten CO2-päästöjen poisto pysäyttämään muutoksen?