Mistä maatalouden suuret päästöt johtuvat?

Maatalouden ja etenkin lihantuotannon päästöt ovat olleet vahvasti esillä viime vuosien ilmastokeskusteluissa. Kasvisruokavaliota suositellaan laajasti ilmastoystävällisempänä valintana. Olen itse pohtinut asiaa insinöörimäisen suoraviivaisesti hiilen kiertokulun kautta.

Kiertääkö hiili ns. suljetussa ympyrässä ilmasta nurmen kautta rehuksi ja tästä edelleen eläimen kautta loppujen lopuksi takaisin hiilidioksidiksi? Eikö kaikki eläimen tuottama hiilidioksidi tai metaani ole lähtöisin ilmasta? Missä vaiheessa lihantuotantoa hiilidioksidin (hiilen) määrä lisääntyy aiheuttaen kasvisruoka suuremmat päästöt? (Metaanin määrän kasvun selitys on tosin selkeä) Vaikuttaako lihan ilmastovaikutukseen pelkästään tuotannon eri vaiheissa kulutetut fossiiliset polttoaineet tai tuotantoon vaadittava suurempi maa-ala, joka voisi toimia potentiaalisena nieluna?

Monta kysymystä johon ei varmasti ole yksiselitteistä vastausta. Pääkysymyksenä kuitenkin se, että jos maataloudessa hiilenkiertokulku on suljettu ympyrä, miksi kasvisruoka olisi niin merkittävästi ilmastoystävällisempi (pl. polttoaineet, varastointi, kuljetus ym. fossiiliset päästöt, jotka ilmeisesti ovat ruoan tuotannon synnyttämistä päästöistä pienempi osuus ja sisältyvät molempiin).