Kaupunkikasvillisuuden vaikutus

Osallistuin Ilmastotuntiin ja tutustuin sen jälkeen Leena Järven artikkeliin Helsingin ilmastosta (Spatial Modeling of Local-Scale Biogenic and Anthropogenic Carbon Dioxide Emissions in Helsinki, 2019). Artikkelissa ymmärtääkseni todetaan, että Helsingin kasvillisuus vapauttaa hiilidioksidia vuositasolla. Mistä tämä johtuu (paitsi lyhyestä kasvukaudesta), ja onko mahdollista, että kaupunkikasvillisuudella voitaisiin sitoa hiilidioksidipäästöjä?