Ilmastonmuutos ja meriveden nousu

Merivesi nousee ilmastonmuutoksen seurauksena, ja esimerkiksi Tyynenmeren saarivaltiot uhkaavat jäädä kokonaan veden alle. Miten käy esimerkiksi Välimeren saarille?

Alueellisesti Välimeren pinnankorkeus riippuu Atlantin pinnankorkeudesta ja Välimeren virtauksista. Lämpenevässä ilmastossa Välimeren suolaisuuden voidaan odottaa kasvavan haihdunnan mukana, mikä lieventää meriveden lämpölaajenemisen aiheuttamaa merenpinnan nousua. Havaintojen mukaan Välimeren pinnankorkeuden muutosvauhti on vaihdellut alueellisesti -3:sta yli 4:ään mm/a vuosina 1970 - 2015. On arvioitu, että merenpinta tulisi nousemaan Välimerellä yli 0,3 m vuoteen 2100 mennessä vuosien 1986-2005 keskitasosta RCP4.5-skenaarion mukaan, jonka jälkeenkin merenpinnan nousu jatkuisi satoja vuosia. Keskivedenkorkeuden noustessa myrskyvuokset nostavat merenpintaa ajoittain huomattavasti nykyisiä ääriarvoja korkeammalle. Voidaankin olettaa että Välimeren saarien rantojen kuluminen ja eroosio voimistuu meriveden pinnankorkeuden nousun johdosta.

Lähteet:
Globaali ja Euroopan merivedenkorkeus - Euroopan Ympäristökeskus (Englanniksi).
Reimann et al. (2018) https://doi.org/10.1038/s41467-018-06645-9.