Poikkitieteellinen lähestymistapa ilmastokysymysten ratkaisussa

ilmastonmuutos
(Pontus Lundström) #1

Käsittääkseni ilmastonmuutos on hyvin laaja-alainen, monimutkainen, kaikilla ihmiskunnan tasoilla vaikuttava systeeminen ongelma. Usein siihen liittyvässä keskustelussa korostuvat sinänsä tärkeät luonnontieteelliset, kvantitatiiviset faktat. Ihmisen toiminnan aiheuttamana ongelmana ilmastonmuutoksen ratkaisu riippuu käytännössä ihmiskunnan kyvystä vaikuttaa itseensä ja toimintaansa yhteisöinä ja yksilöinä.

Esimerkiksi Tiedekulman Hope for Globe 2019 -panelistien joukosta löysin lukuisten luonnontieteilijöiden lisäksi ympäristöpolitiikan, ympäristötieteen ja kehitysmaatutkimuksen asiantuntijat mutten ainoatakaan evoluutiobiologian, biologisen antropologian, viestinnän, kasvatustieteiden, sosiaalitieteiden tai käyttäytymistieteiden ammattilaista.

Eikö edelläkin mainittuja tieteenaloja kannattaisi ilmastoasioihin osallistaa sekä niiden ääntä ja tietotaitoa hyödyntää? Millaisia poikkitieteellisiä ilmastoteemaisia aloitteita ja projekteja on käynnissä ja vireillä? Miten tavallinen ilmastosta ja ihmiskunnan tulevaisuudesta huolta kantava kadun tallaaja voisi edistää sellaisten syntymistä ja vaikuttavuutta lähitulevaisuudessa?