Mitkä ovat ilmaston rajat?

Mitkä ovat ilmastotutkimuksen mukaiset ilmaston rajat?

Kuuluuko ilmastoon maan ja merenpinta vai ovatko ne muiden tieteenlajien ja tutkijoiden pelikenttää?

Ottaako ilmastotutkimus huomioon esim. maanpintaa joka menee jäähän kun se luovuttaa energiansa maksimaalisesti maanpinnan yläpuolelle ilmaan, josta lämpö pääsee virtausten ja veden mukana ilmakehän yläosaan, 5 km korkeuteen ja siitä ylöspäin Tropopaussiin asti ja vastaavasti em. vesi palautuu maanpinnalle uudelleen jäähdyttämään maanpintaa?

Kuinka korkealle ilmasto ulottuu?

Tropopaussiin joka on sääilmiöidenluonnollinen raja jonka yläpuolella ei ole vettä?

Vai sen yläpuolelle stratosfääriin jne, jossa ei ole ilmaa?

llmastotutkijat ovat yleensä eniten kiinnostuneita siitä, mitä tapahtuu ilmakehän alaosissa (nk. troposfäärissä, noin 10-15 km maanpinnasta), eli asioista, jotka vaikuttavat pinnalla havaittaviin sääoloihin. Kuitenkin myös esimerkiksi lumi ja vesistöjen jääpeite sekä maaperän kosteus ja lämpötila ovat itsessäänkin tärkeitä monien ilmastotutkimuksen sovellusten kannalta.

Jotta voitaisiin ennustaa, mitä ilmakehässä tapahtuu, pitää ottaa huomioon mahdollisimman kattavasti kaikki ilmakehän olosuhteisiin vaikuttavat asiat. Siksi ilmastomalleissa on mukana ilmakehää kuvaavan osamallin lisäksi meriveden virtausta, lämpötilaa ja suolaisuutta simuloiva valtamerimalli sekä omat mallinsa merten jääpeitteelle ja maan pintakerrokselle vähintään muutaman metrin syvyyteen asti. Jotkin ilmastomallit pyrkivät ennustamaan myös kasvillisuuden muutoksia ilmaston muuttuessa.

Kaikki osamallit kytketään yhteen fysiikan lakien mukaisesti. Jos esimerkiksi merestä haihtuu ilmaan vesihöyryä, alimman ilmakerroksen kosteussisältö kasvaa, mutta samanaikaisesti meriveden suolaisuus lisääntyy ja merenpinta jäähtyy haihtumiseen kuluvan energian takia.

Ilmastomallien ilmakeh√§osa ulottuu v√§hint√§√§n keskistratosf√§√§riin 30 kilometrin korkeudelle, mutta joissain malleissa jopa nk. mesopaussin tuntumaan 100 kilometrin korkeudelle asti. Vaikka tropopaussin (troposf√§√§rin ‚Äúyl√§raja‚ÄĚ) yl√§puolisilla ilmakerroksilla ei olekaan v√§lit√∂nt√§ vaikutusta pinnan l√§hell√§ havaittavaan s√§√§h√§n, on stratosf√§√§rill√§ (troposf√§√§rin yl√§puolinen ilmakeh√§n kerros) kuitenkin ep√§suora vaikutus my√∂s alailmakeh√§n tuulioloihin. Stratosf√§√§rin ominaisuuksilla on merkityst√§ ilmaston kannalta. Esimerkiksi stratosf√§√§rin otsonin m√§√§r√§ (nk. otsonikerroksen paksuus) vaikuttaa maan pinnalle tulevan ultraviolettis√§teilyn m√§√§r√§√§n.

1 Like