Miten kansantajuistaa ilmastokysymystä

Jouduin ikäni puolesta koronakaranteeniin ja varasin luettavakseni paljon kirjoja. Yksi kirjoista oli merkillisten sattumien kautta kirja nimeltä ”Tulevaisuuden lyhyt historia”. Valitettavasti systeemi ei salli suoran linkin laittamista, mutta kysymyksen ymmärtämiseksi on välttämätöntä lukea kirjan johdanto-osa. Se löytyy BoD kustantajan sivuilta kirjakauppa-sivuilta. Kirja alkoi yllättäen kovalla faktalla ilmastonmuutoksesta. Jos oikein ymmärrän, kirjan tekijöiden joukossa ainakin muutama on tiedemaailman edustaja. Jostain syystä he haluavat pysyä tuntemattomina.

He ovat pelkistäneet kirjan sivulle 17 globaalin hiilenkierron lähtien Ilmatieteenlaitoksen ilmasto-oppaasta (liite1) löytyvästä kuvasta, ja lisänneet siihen yhden kolmisakaraisen nuolen, johon he ovat keränneet stokastisia hiilivirtoja, jotta hiilidioksidi olisi voinut pysyä viimeiset miljoona vuotta tasapainossa välillä 200-300ppm. Tarkistin WMO:n sivuilta että numerot pitävät paikkansa( liite2)

Tavoitteenaan ilmeisesti on ollut tehdä kaaviosta niin pelkistetty, että tavallinen kansalainenkin ymmärtäisi, mistä on kysymys. Pelkistämisestä seuraa, että tieteellinen tarkkuus heikkenee, ja siksi kirja alkaa varoituksella, että kirjassa on väitteitä, joista tieteellinen näyttö on puutteellista. Yksi esimerkki ovat nuo stokastiset hiilivirrat! Kirja ei siis tuo tieteellisessä mielessä varsinaista uutta, mutta kyseenalaistetaanko siinä julkisuudessa käytettyä termistöä? Tutkittuani kuvaa sivulla 17 korona-arestissa pari kuukautta, minulle on tullut tunne, ettei julkinen keskustelu osaa erottaa tuota isolla punaisella nuolella merkittyä fossiilisen hiilen synnyttämää päästöä luonnon omista prosesseista. Julkisuudessa menee iloisesti sekaisin hiilidioksidi hiilivoimalaitoksen piipusta ja puun poltosta syntyvä hiilidioksidi. Maakaasun metaani sekoitetaan iloisesti soissa tapahtuvan mätänemisen tuottamaan metaaniin, ja” lehmän pierut” ne vasta hirveitä ovat! Eli antavatko tiedemaailman käyttämät termit mahdollisuuden kaiken maailman poliittisille ”manipulaattoreille ” sotkea selviä asiota?

Samana päivänä kuin tuo kirja on ilmestyi, (31.01 2020) ilmestyi Helsingin sanomissa Mikko Puttosen tiedeartikkeli Punaisen meren hiilivetypäästöistä, joita Max Planc instituutin tutkijat eivät pystyneet selittämään, mutta jotka tuon kirjan kolmisakaraisen nuolen yksi tekijöistä, maakaasudiffuusio hyvin selittäisi. Tietääkö siis Mikko Puttonen jotain? Joulukuussa Osmo Soininvaara kirjoitti profetian ilmastonmuutoksen seurauksista, joka on lähes identtinen tämän kirjan vastaavaan kuvaukseen. Tämä kirja julkaistiin tammikuussa.

Tuo kirjan tiedettä koskeva osuus löytyy kustantajan sivuilta lukunäytteenä, joten kirjaa ei tarvitse ostaa ymmärtääkseen mistä on kysymys Laittaisin tuon kuvan liitteeksi, mutta en tunne tekijänoikeuspykäliä. Itse juutuin tuijottaman sivun 17 kuvaa, sillä sen keskiössä oli kirkuva punainen nuoli ja kysymysmerkkejä. Lukija joutuu pohtimaan kysymystä: ” Mihin fossiilinen hiili päätyy, kun se on nostettu sadan miljoonan vuoden takaa yhtäkkiä takaisin elonkehän suljettuun kiertoon, josta tapahtuvaa poistumista ihminen ei voi kiihdyttää.” Systeemissä kun ei ole ylivuotoputkea!

Olen nyt tutkinut tuota kuvaa pari kuukautta, ja keskustellut netissä eri tahojen kanssa. Kukaan ei tunnu löytävän periaatteellisia virheitä, mutta kukaan ei osaa ottaa kantaakaan.

Lueskeltuani aikani tämän palstan kysymyksiä, olen huomannut, että vastaukset ovat hyvin asiantuntevia ja perusteltuja. Siksi uskaltaudun esittämään tänne kysymyksen, onko tuo kahdeksansivuinen johdanto-osa vain fiktiivisen kirjan lähtökohta vai ovatko jotkut tiedemaailman edustajat löytäneet tällä tavoin keinon tuoda oma näkemyksensä ilmaston muutoksesta kansantajuisesti ilman tieteellistä pakkopaitaa. Eli onko fiktiivinen tarina vain tarjotin, jolla varsinainen ”pihvi” tarjoillaan. Siellä fiktiossa sitten feminismi saa toimia fasismin metaforana ja hyvä ja paha ottaa mittaa toisistaan ja luontoäiti ottaa tuomarin roolin ja joutuu käyttämään järeintä asettaan, evoluutiota, Mutta ovatko johdanto-osan suuret linjat sopusoinnussa tieteellisen näkemyksen kanssa?
Mielenkiintoinen seikka lienee sekin, että kustantaja on julkaissut lehdistötiedotteen, jonka löysin yrittäessäni saada tekijöistä jotain tietoa. Valitettavasti tiedosto on muodossa, jota ei voi liittää tänne, mutta se löytyy, kun kirjoitttaa googlen hakukenttään: “viruksia tulee ja viruksia menee, mutta hiilidioksidi jää ja kumuloituu”.Tuolla tiedotteella lienee ollut tarkoitus alkaa kirjan markkinointi, mutta se on pysäytetty. Onko syynä ollut mahdollisesti koronavirus, joka on ”pysäyttänyt ilmaston muutoksen”? Businesta tekevät kustantajat kyllä tietävät, ettei vastatuuleen kannata pissiä tai huutaa. Housut vain kastuvat, eikä kukaan kuule. Tuo tiedotteessa viitataan myös WMO:n sihteerin Petteri Taalaksen lausuntoon: ”Hiilinielut eivät ole ratkaisu, on vähennettävä fossiilisten polttoa.” Ymmärsin itse tuon lauseen sisällön vasta tuon kirjan kautta, kun siellä kysytään:” Miten on mahdollista, että hiilinielut voisivat toimia, kun fossiilinen hiili tulee elonkehän ulkopuolelta ja nielut ovat elonkehän sisäpuolella ?

Eli summa summarum! Onko niin, että tieteen tekijöiden tulisi tehdä selvä ero ”päästön” ja ”päästön” välillä. Luonnon omia prosesseja, joissa hiili kiertää hiilidioksidista hiiliyhdisteisiin ja takaisin hiilidioksidiksi, ei tulisi missään vaiheessa luokitella päästöksi? Kun näin tehdään, otetaanko myös kantaa sen puolesta, että ihmisen tulisi säädellä myös luonnon omia prosesseja vähän niin kuin Jumalan näkökulmasta?

Ja lopuksi tuolta tiedotteesta löytyvä kysymys: ”Jos hiilinielut ovat tehottomia, onko ilmastopolitiikkamme väärillä raiteilla?"

Toimituksen lisäys:
Tässä vielä linkki kysyjän viittaamaan kirjaan (josta löytyy myös lukunäyte):

LIITE1

96% hiilidioksidistä tulee luonnosta, n.4% ihmisen toiminnasta. Tämä selviää myös IPCC:n AR raporteista, ei siis poliittisista lyhennelmistä vaan siitä isosta 1500 sivuisesta raportista.

IPCC Working Group I, Fifth Assessment Report (AR5) Climate Change 2013: The Physical Science Basis

Toimitus jatkaa:

Tämä matskf:n lause pitää paikkansa, eli noin 4-5 % ilmakehään tulevasta hiilidioksidista on peräisin ihmistoiminnasta. Tätä kysymystä ja hiilen kiertoa käsitellään melko laajasti tässä ketjussa:

Kuitenkin jo tämä 4-5 %:n lisä luonnolliseen hiilen kiertoon saa ilmastosysteemin ikäänkuin “pois sijoiltaan” eli tämä ylimääräinen hiilidioksidi kumuloituu ilmakehään, koska sille ei ole luonnollisia poistoprosesseja (paitsi hyvin hidas poistuma kiviaineksen rapautumisen kautta). Ihmiskunnan päästämästä hiilidioksidista noin puolet sitoutuu kasvillisuuteen ja meriin, joissa se tulee osaksi hiilen kiertoa ilmakehä-biosfääri-meret-systeemissä. Noin puolet ihmiskunnan päästämästä hiilidioksidista jää ilmakehään.

Se, että hiilidioksidi poistuu ilmakehästä kasvillisuuden ja merten nieluihin, ei tosiaan ole aito poistoprosessi hiilidioksidille, koska hiilidioksidi jää “kiertoon”, josta sitä vapautuu takaisin ilmakehään eri pituisten kiertoaikojen jälkeen (esim. kasvillisuuden hajotessa). Tähänhän KaiVarma viittaat. Nielut toimivat todellisena poistoprosessina vain silloin, jos kasvillisuuden ja merten hiilivarasto (eli kasvilisuuden tapauksessa biomassan määrä) kasvaa pysyvästi.

Palaan tähän asiaan vielä tarkemmin, mutta lyhyesti kommenttina, että kysymys on mielenkiintoinen ja sellainen, joka pitää ajatella huolellisesti läpi.

Nielupolitiikkaa löysästi ajatellessa menee helposti siihen ansaan, että kaikki nielujen imemä hiilidioksidi olisi pois ilmakehästä, mikä ei pidä paikkansa, koska vähintään osa siitä palaa takaisin (metsän tapauksessa kasvillisuuden lahotessa tai lyhytikäisten puutuotteiden käytön myötä).

Lisäsin tuohon KaiVarman viestiin linkit kirjaan ja sen johdantoon, niin halukkaat voivat tutustua.

Terv. Sanna-Liisa (toimituksesta)

p.s. Ja mielenkiintoinen tapaus tämä porukka, joka on päättänyt kirjoittaa asiasta fiktiivisen kirjan nimimerkillä! Nopealla tutustumisella heidän tarkoitusperänsä vaikuttaa aidolta ja ainakaan ilmastoskeptikkoja he eivät ole.

Kiitos nopeasta vastauksesta. Huomaan, että olet asiantuntijana ymmärtänyt heti saman, mihin minulta meni kaksi kuukautta.
Juuri tuohon asiaan viittasin, että hiilen luonnollinen kierto on suljetun kierron prosessi, josta poistuma on vähäistä. Ilmatieteenlaitoksen kuvan mukaan poistuma olisi vain 4 gigatonnia vuodessa, Kun ihminen lisää 10 gigatonnia vuodessa tasapainossa olevaan prosessiin, ei kaiken järjen mukaan ole muuta mahdollisuutta, kuin että hiili kumuloituu!
Lupasit palata vielä asiaan , joten jäään mielenkiinnolla odottamaan!

Nostin tämän kysymyksen esiin, koska mielestäni ilmastokysymyksen ratkaisemisessa on yksi asia ylitse muiden . Se ei ole se, että tieteen tulisi antaa yhä syvällisempää analyysiä. Tänään on jo riittävästi tietoa fossiilisen hiilen polton ongelmallisuudesta, Valtaosa äänestäjistä ei vain ymmärrä kieltä, jolla tieteilijät puhuvat toisillleen. Kuitenkin hän on se, joka on ratkaisevassa asemassa. Ilman hänen siunaustaan yksikään poliittinen päättäjä ei uskalla tehdä mitään.

Koska meidän yhteiskuntamme onneksi vielä päättää asioista demokraattisessa järjestyksessä, on kaikkein tärkeintä, että tuo tieteen antama tietoTULEE YMMÄRRETYKSI äänestäjien keskuudessa ja johtaa todelliseen muutokseen suhteessa fossiilisen hiilenpolttoon. Jos hänelle selviää ero luonnollisen hiilidioksidin ja “myrkyllisen” hiilidioksidin välillä ei häntä enää hämätä “lehmän pieruilla”,.
Jos tavallinen kansalainen oivaltaa, että fossiilinen hiili ei pääsekään nielujen kautta takaisin sinne mistä se on tullut, on hän niin rationaalinen , että ideologioista riippumatta hän äänestää valtaan edustajat, joilla on kanttia pysäyttää elinympäristömme tärvääminen. Näin ainakin haluan uskoa.

Tuo kirja vaikutti minuun, koska se on ensimmäinen lukemani laajempi yritys kansantajuistaa globaalilla tasolla aikamme vakavinta ongelmaa.

Niin oleellista on miten jokaisen yksilön oma hiilinielu toimii. Yhteiskunnallinen peli määrää onko yksilöllä oikeasti tietoa ja mahdollisuutta vaikuttaa. Sähköauton massiiviset päästöt ovat syntyneet jo sen rullatessa hihnalta ulos vuosia etupainotteisesti

Jos rakennan metsäni puusta talon joka kestää hoidettuna 200 vuotta on se eria asia kuin seinieni pystytttäminen betonista.

Jos minun laskennalllinen hiilinieluni on negatiivinen aiheutanko päästöjä vaikka osa käyttämästäni hiilestä olisi fossiilista kun pidän huolta lautakasastani?

Onko metsän ja suon kasvun maksimointi ja syntyvän hiilen varastointi paha juttu?

Kaikista milenkiintoisin juttu on ilmaa pilaavien päästöjen viilentävä vaikutus? Onko pahasta ajaa vanhalla dieselillä ja päästellä lämpöä alentavia hiukkasia?

Eikö hiukkaspäästöjen minimointi nopeuta lämpenemistä tehosta hiilidioksidin kasvun merkitystä maanpinnassa?

Vastuun ulkoistaminen, voiko se toimia, jos meille myydään maailman pelastusta?

Hei, ette varmaan koskaan lue suomi 24 keskusteluja, niiden yleisen matalan tason vuoksi, mutta menkääpä sinne “tiede ja teknologia” keskusteluun ja siellä paltalle tiede/ilmastonmuutos. Sieltä löytyy keskustelu nimellä “Jos palattaisiin itse asiaan!”

Ilmiannoin pari kuukautta sitten tämän kyseisen kirjan tuon palstan keskustelijoille, koska oletin, että siellä on paljonkin asiasta kiinnostuneita, joiden on vaikea saada selkoa julkisessa keskustelussa käytetystä akateemimisesta jargoninta.

Huomasin, että monikin palstan lukijoista on nyt perehtynyt kirjaan ja on ilo nähdä kuinka kirjan pelkistysten avulla siellä useampikin keskustelija pani luuta kurkkuun denialisteille. Peräkamarin möläyttelijätkin olivat selvästi hämillään, vaikka eihän heihin yleensä faktat pure!

Mutta halua ymmärtää selvästikin on, kunhan tieto on ymmärrettävässä muodossa.

Mahtaako akateemista maailmaa vaivata oikeasti pelko, siitä että kansantajuistettaessa asioita pääsevät kateelliset virkaveljet osoittelemaan mahdollisia syntyneitä epätarkkuuksia virheinä.

Kysymys nyt kai on siitä miten paljon ilmakehässä voi ylipäätään olla CO2ta. Pystyykö maa heijastamaan riittävästi auringosta tullutta energiaa takaisin avaruuteen paahtumatra?
70-luvulla taidettiin pelätä liiallista jäähtymistä ettei energiaa jäisi riittävästi pintaa lämmittämään.

Kansalle voi olla vaikea ymmärtää milloin kasvava suo muuttuu kuolleeksi hiilivarastoksi.

Eihän se kai sellaiseksi pysyvästi oikeasti muutu. Öljykin on joskus ollut ilmakehässä. Maapallon luonnollinen kierto kulkee katastrofista toiseen ilman ihmistäkin tai jopa ihmisien toimista huolimatta.

Evoluutio itsessään todistaa että kasvien kyky sitoa hiiltä vaihtelee ja lajisto mukautuu tilanteeseen.

CO2n määrä lisää kasvua. Ei sitä huvikseen kasvihuoneisiin pumpata.

Hiilinielujen teho ei ole vakio, auringon vaikutus ei ole vakio, voiko CO2n määrä olla vakio?

Kansan tajuistaminen ei ole pahasta jos se ei kadota totuutta.

Lämpeneminen itsessään lisää luontaista CO2n määrää ja metaanin määrää. Metaani kannatta kuitenkin ilmeisesti polttaa ennen kuin se päästetään ilmakehään, koska sen sanotaan olevan 20 kertaa pahempaa.

Jos ongelma liika lämpö, auttaako edes ihmisten CO2-päästöjen poisto pysäyttämään muutoksen?

P_A:n kysymykset ovat oikeita kysymyksiä, joihin vastaamiseen, ei minun osaamiseni riitä, sillä olen kovin ”myöhäisherännyt ” näihin kysymyksiin.

Kuten mainitsin, koronakaranteenin rauhassa lueskelin tuota kirjaa ”Tulevaisuuden lyhyt historia”. Olin siihen saakka törmännyt juuri, noihin P_A:n mainitsemiin kysymyksiin, enkä vuosien yrittämisen jälkeenkään tullut ”hullua hurskaammaksi”.

Sitten tuon kirjan sivun 17 kuva loksautti palikat paikoilleen niin, että nyt minulla on selvä mielipide itse asiassa jokaiseen noista kysymyksistä, mutta valitettavasti en osaa muotoilla niitä kirjalliseen muotoon.

Siksi kirjoitinkin asiasta tälle palstalle, jotta saisin asiantuntijoiden näkemyksiä tuosta kirjan johdanto-osasta, sillä itse en löydä siitä periaatteellisia virheitä. Eikä kukaan muukaan, jolta olen kysellyt, sellaisia ole löytänyt. En luota itseeni riittävästi koska eläkeläisen koulutiedot ovat hieman vanhoja.

Heti alussa asiantuntija kommentoikin alustavasti, mutta ymmärsin, että tuo kuva on niin laajaa kokonaisuutta käsittelevä, että hän vastuullisena virkamiehenä, ei voinut ottaa virallista kantaa.

Näin ollen minun on tyydyttävä vastaamaan noihin P_A:n kysymyksiin vain yleisellä tasolla siten, että hyvän näkökulman noihin kysymyksiin löytää tuon kirjan johdanto-osan sivuilta, kun nuo kahdeksan sivua lukee huolella. Kirjan näkökulma on katsoa noita kysymyksiä ”helikopterinäkökulmasta” ja löytää se ihmisen osuus systeemissä. Sen he ovat mielestäni löytäneet, ja piirtäneet ihmisen osuuden kaaviokuvaansa kirkuvanpunaisena nuolena.

Kirjan suurin ansio mielestäni on se, että se pitäytyy tiukasti Ilmatieteen laitoksen ilmasto-oppaan, eli virallisen tieteellisen näkemyksen takana. Mutta tuntuu kuin ilmasto-oppaan kuvan tekijät olisivat säikähtäneet lopputulosta ja jättäneet johtopäätökset tekemättä. Kun katsoo ilmasto-oppaan kuvan ilmakehään tulevia ja poistuvia virtoja, alenisi CO2 pitoisuus vuosimiljoonien kuluessa lähelle nollaa, ellei oteta huomioon noita satunnaisia virtoja. Niinpä kirjan tekijät ovat jatkaneet ilmasto-oppaan sisältämää ajatusta erottelemalla luonnon hiilenkierron valkoisiksi nuoliksi ja ihmisen aiheuttaman lisän punaiseksi nuoleksi. Lisäksi he ovat koonneet satunnaiset hiilidioksidilähteet kolmisakaraiseksi nuoleksi, ja pyytävät kauniisti tiedemaailmaa tutkimaan tuon nuolen olemusta.

Niinpä näyttää jotenkin kohtalonomaiselta, että tämä kirja ja Matti Puttosen artikkeli Hesarissa Punaisen meren päästöistä , jotka ajattelin automaattisesti johtuvan tuosta kolmisakaraisesta nuolesta, julkaistiin samana päivänä. Asia oli mielestäni niin kiinnostava, että yritin tosissani löytää kirjan tekijöitä, tai asiantuntijoita asiaa kommentoimaan. Mutta kun en tekijöitä löytänyt eikä minulla ei ole mitään kontakteja tiedemaailmaan, päätin lopulta kirjoittaa tuolle jutussa mainitulle Max Planc-instituutin tutkijalle. Yllätykseni oli suuri, kun hän vastasi. Sain häneltä valtavan paljon hyvää tietoa ja kävimme pitkän kirjeenvaihdon. Hän kertoi, että aivan totta, hän on juuri aloittanut ryhmänsä kanssa jatkotutkimukset asiassa koskin juuri tuon maakaasun osuutta asiaan. Kun tutkimus on valmis, hän lupasi informoida tuloksista minulle.

Tuon kirjan tekijät tyytyvät nostamaan esiin sen kaikkein oleellisimman ilmastoa uhkaavan tekijän, eli ihmisen ilmakehään tupruttaman 10 gigatonnin lisäyksen. He ovat sitä mieltä, ettei aineen häviämättömyydestä johtuen jonkun aktiivisen osatekijän määrän kaksinkertaistaminen voi olla vaikuttamatta tasapainoon kun kyseessä on kaikkea muuta kuin inertti aine. Lisäksi he tyytyvät puhumaan hiilestä hiilenä eikä snobbailemaan akateemisten ekvivalenttitonnien kanssa. Sen sijaan valkoisten nuolien kuvaamaa hiilen luonnollisen kierron kuin myös auringon vaikutukset he jättävät ”herran haltuun”, koska nille ihminen ei mitään voi tehdä. He ovat selvästikin sitä mieltä, että luonnon prosesseja sorkkimalla ihminen vain pahentaa tilannetta. Maa-meri-ilmakehä-systeemi on heidän mielestään liian monimutkainen systeemi ihmisen ohjattavaksi. Mutta suora hiilenpolton vähentäminen on aina oikeaa toimintaa.

jatkokysymys
On todellakin hyvä pohtia asiaa huolella, sillä näin uutta korona-aaltoa odotellessa olen päässyt vatvomaan tuota kuvaa nokatusten itseäni viisaampien kanssa.
Tekijäthän tähdentävät, ettei kirja ole tieteellinen , vaan tarkoitus on sen tärkeän asian kasantajuinen esille tuominen, että ilmaan päästetty fossiilinen hiili kumuloituu, koska sen poistuminen takaisin avoimen vuorovaikutuksen ilma-maa- meri- systeemistä ei kiihdy. Siitä huolimatta olen keskusteluissa lähipiirini kanssa huomannut, että tuosta kuvasta pyritään löytämään virheitä, jota se luonnollisesti sisältääkin koska siitä on jätetty monet sisäiset luonnolliset kierrot pois, jotta pääprosessi olisi helposti ymmärrettävissä.
Asian havainnollistamiseksi etsin tieteellisesti pätevän vastaavan kuvan (Kuva 1, IPCC). Kun tuon kuvan rinnalle asettaa ko kirjan kuvan (kuva2)näkee eron. Molemmat kertovat samaa asiaa, mutta kummasta kuvasta, tavallinen ihminen ymmärtää, mistä on kysymys,
Keskusteluissa lähipiirini kanssa on erityistä kritiikkiä saaanut kirjan kolmisakarainen nuoli, vaikka tekijät juuri tässä kohden painottavat, että kyseessä on hypoteesi. Minusta tällainen nuoli tarvitaan kuvaamaan stokastisia hiilivirtoja, joista vulkaaniset purkaukset on yksi, mutta me tuskin tiedämme edes näitä kaikkia. Fossiiisen metaanin purkautuminen on toinen asia josta tutkijoilla ei tunnu olevan tarkkaa käsitystä. Kirjassa tämä asia on kuitattu sanalla maakaasun diffuusio. Sana diffuusio on mielestäni huono. Tekijät lienevät tarkoittaneet kaikkea viimeisen miljoonan vuoden aikana omia aikojaan ilmakehän kautta kiertoon tullutta fossiilista metaania, joka viimepäivien tieteellisten julkaisujen perusteella olisi parempi kuvatta sanalla vuoto, kuin maakerrosten läpi tapahtuvana diffuusiona. On löytynyt yllättäviä suuriakin vuotoja, kuten tuo avauksessa mainittu Punaisen meren vuoto, ja viimepäivinä uutisoidut Siperian kaasuvuodot, tai aivan äskettäin Helsingin Sanomien uutisoima etelämantereen meristä vuotava metaani.
Kysymykseni siis kuuluu antaako tuo kuva 2 oikean kuvan kokonaisuudesta. Ja onko totta, että muuta merkittävää poistumisreittiä ei hiilellä ole ilma-maa-merisysteemistä kuin rapautuminen, ja orgaanisen aineksen joutuminen hapettomaan tilaan. Jos asia on näin, tuntuu 10 gigatonnin hiililisäys vuosittain todella hurjalta.

Hei Kai,

Tähän vastauksena:

Kysymykseni siis kuuluu antaako tuo kuva 2 oikean kuvan kokonaisuudesta. Ja onko totta, että muuta merkittävää poistumisreittiä ei hiilellä ole ilma-maa-merisysteemistä kuin rapautuminen, ja orgaanisen aineksen joutuminen hapettomaan tilaan. Jos asia on näin, tuntuu 10 gigatonnin hiililisäys vuosittain todella hurjalta.

Ylläolevat kuvat antavat oikean kuvan kokonaisuudesta. Englanninkielinen kuva on IPCC-raportista (AR5, 2013). Vastasin tähän (aika pitkästi) toisen kysymyksen alla (Voiko hiilenkierron pelkistää "säätöpiiriksi"?)

Ja juuri näin:

“Jos asia on näin, tuntuu 10 gigatonnin hiililisäys vuosittain todella hurjalta.”

Asia on todellakin niin. Jos ilmastonmuutoksen tajuaa (se massiivisuus millä koko ajan sotkemme systeemiä tällä fossiilisen hiilen jatkuvalla virralla ilmakehään), niin kylmät väreet menee.

Sen jälkeen herää todennäköisesti halu toimia.

Sanna-Liisa