Mitä vaikutuksia elinympäristön muutoksissa on lajistoon?

luonto
(Patrick Grade) #1

Mitä vaikutuksia elinympäristön muutoksissa on lajistoon?