Miksi lämpötilan nousu edelleen nostaa ilman CO2 pitoisuutta pienellä viiveillä eikä päinvastoin niin kuin CO2 teoria väittää?

(Eero Wallenius) #1

Oheisesta kuvasta näkyy miten ilmakehän CO2 pitoisuus korreloi ilmakehän lämpötilan kanssa viiveellä. Ja miksi lämpötila näyttää emitovan CO2:ta meren pinnalta, vaikka IPCC:n kanta on ollut että näin EI kävisi. Tämä voi olla yksi syy ilman CO2 pitoisuuden nousuun, joka ei tutkimuksen mukaan, noudata ihmiskunnan päästötapahtumia vaan ainoastaan meren pinnan lämpötilan vaihtelua

.