Miksei kaikkien uusien rakennusten katoille aurinkopaneeleita?

Nykyisin jopa Suomessa voidaan talon katolle/ulkoseinille asennettujen aurinkopaneeleiden avulla tuottaa tarpeeksi (sähkö)energiaa lähes koko vuodeksi niin, että ylimääräistä sähköä voidaan myydä takaisin verkkoon. Miksi aurinkopaneeleiden asennuksesta ei ole tullut normaalikäytäntö kaikkien uusien rakennusten yhteydessä?

Ja jos Suomessa siitä ei olisi tarpeeksi hyötyä, miksei näin tehdä muualla maailmassa?

Hei Selja!

Hyvä kysymys. Syitä on monia ja tässä alla niistä tavallisimpia. Näiden syiden summana rakennuksen omistaja joutuu puntaroimaan, onko paneelien hankkiminen ja energian tuottaminen mahdollista ja kannattavaa omalle kukkarolle.

Aurinkoenergian tuotantopotentiaali
Vaikka aurinkopaneelien tekninen kehitys on ollut nopeaa, niistä saatava energia vaihtelee paljon. Tuotanto riippuu mm. paneelin tyypistä, asennuskulmasta ja -suunnasta, kohteen maantieteellisestä sijainnista sekä varjostuksista (puista ja läheisistä rakennuksista). Jos rakennuksen katto- tai seinäpinta-alat suuntautuvat etelään, tuotto on parempi kuin muissa ilmansuunnissa. Suomessa on pääsääntöisesti hyvät olosuhteet, mutta talvemme ja lumimäärämme vaikuttaa paljon vuosituotantoon. Ilmatieteen laitoksen tutkimuksien mukaan vuosituotannossa ei ole juuri eroa verrattaessa Etelä-Suomea ja Pohjois-Saksaa, jossa aurinkoenergian hyödyntämisessä ollaan pitkällä. Kylmä ilma sinällään jäähdyttää paneeleja ja parantaa niiden hyötysuhdetta, joten enemmän pilvisyys ja lumi vaikuttavat tuotantoon.

Energian muut tuotantotavat
Päätöksiin vaikuttavat myös muut mahdolliset energiantuotanto ja -hankintatavat. Monet sähkönmyyjät tarjoavat jo varsin edullista uusiutuvaa sähköä, kuten aurinko- ja tuulisähköä tai näiden yhdistelmää. Jos rakennuksen katot ja seinät ovat esimerkiksi pahasti varjostettuja läheisistä puista tai rakennuksista johtuen, omistajan voi olla järkevämää hankkia uusiutuva sähkö muualta.

Aurinkoenergian hinta
Aurinkosähköenergian tuotantokustannus on laskenut viime vuosina paljon. Silti kustannus voi vaihdella paljon, riippuen edellä mainituista seikoista ja siitä, voiko rakennuksen omistaja hyödyntää itse tuottamansa sähkön vai myydäänkö sitä verkkoon. Verkkoon myytävästä sähköstä ei makseta vielä kovin paljon, joten kannattavaa on mitoittaa järjestelmä oman käytön mukaisesti. Tilanne voi kuitenkin muuttua lähitulevaisuudessa paljon. Aurinkoenergiainvestointien takaisinmaksuajat ja sijoitetun pääoman tuotto ovat parantuneet viime vuosina.


Kuva: SYKE

Luvat, lainsäädäntö ja määräykset
Kuten muihinkin rakennuksiin liittyviin asioihin, myös aurinkoenergiajärjestelmiin voidaan tarvita lupa tai toimenpideilmoituksen tekeminen, varsinkin asemakaava-alueilla. Lupakäytännöt ja rakennusmääräykset vaihtelevat alueittain. Monissa kunnissa pienille järjestelmille ei vaadita enää lupia. Ajantasalla olevan tiedon saa oman kunnan rakennusvalvonnasta. Taloyhtiöissä ongelmana on ollut se, että katolla olevien paneelien tuottamaa sähköä ei ole voitu hyvittää asukkaiden sähkölaskuun lakiteknisten syiden vuoksi. Tähänkin on tulossa muutoksia ja mittaustekniikan kehittyminen asian jo mahdollistaa.

Osa näistä syistä on syynä myös muualla maailmalla, vaikka auringon säteilyenergian määrä pinta-alaa kohden olisikin huomattavasti parempi.

Lisätietoa ja lähteitä: