Magneettikentän muutoksien vaikutus ilmastoon?

Yleisesti on tiedossa, että auringon säteily pitää maan lämpöisenä. Tiedetään myös, että auringon koronapurkauksien energiaa päätyy ilmakehään näkyvinä revontulina.

Miten käy ilmastolle kun/jos 1970 asti mitattavissa oleva Maan magneettikentän heikkeneminen jatkuu tai pahenee (ainakin oletattavasti vuosisadan loppuun, sen ajan napojen vaihtumisen on arvioitu jatkuvan).

Nyt elämme auringon hiljaista aikaa eikä viime talvena juurikaan energiaa aurinkotuulista saatu, eikä revontulia nähty. Oliko se mahdollisesti kytköksissä polaaripyörteen syntymiseen?

Periaatteessahan merivirrat toivat lämpöä alueelle vanhaan malliin, mutta silti kylmä ilmamassa jämähti paikoilleen.

Miten käy kun auringon aktiivisuus taas kasvaa? Kasvaako hiukkaspurkauksien, aurinkotuulien lämpövaikutus, jos magneettikenttä ei ohjaa hiukkasia maan ohi samassa määrin?

Tiedetäänkö vaikutuksen suuruus tai suuruusluokka?

https://tekniikanmaailma.fi/maan-magneettikentta-heikkenee-nopeasti-etelaisella-pallonpuoliskolla-satelliiteille-hairioita-aiheuttava-etela-atlantin-anomalia-on-hajoamassa-kahdeksi-eri-soluksi-ennustaa-euroopa/

Tässäpä olikin useita Aurinkoon ja Maahan liittyviä kysymyksiä. Auringon säteily on tietysti tärkein yksittäinen tekijä, joka vaikuttaa maapalloon ja sen ilmastoon. Sen vuoksi säteilyn vaihteluita on tutkittu paljon, mutta luotettavia satelliittimittauksia on vain 40 viime vuoden ajalta. Säteilyn aiempaa kehitystä ei voida kovin luotettavasti määrittää, mutta sen määrä ei ole kuitenkaan noussut, pikemminkin hieman heikentynyt viime vuosikymmeninä, joten se ei voi selittää viimeaikaista globaalin lämpötilan nousua. Auringon säteily, erityisesti ultraviolettialueella, vaihtelee 11-vuotisen aktiivisuussyklin mukaan, ja useissa alueellisissa ilmastosuureissa onkin nähty tähän liittyviä vaihteluita.

Viime aikoina on käynyt ilmi, että Auringon säteilyn lisäksi myös Auringon lähettämällä hiukkasvirtauksella, aurinkotuulella, on ilmastollisia vaikutuksia erityisesti täällä pohjoisessa. Aurinkotuuli ei suoraan lämmitä ilmastoa, vaan tuottaa muutoksia yläilmakehän kemiaan ja virtauksiin, jotka voivat sopivissa olosuhteissa aiheuttaa muutoksia myös alailmakehässä. Tärkein vaikutus lienee aurinkotuulen havaittu yhteys polaaripyörteeseen. Aurinkotuulen nopeat virtaukset voivat voimistaa polaaripyörrettä. Ne tuottavat myös energeettisiä hiukkasia, jotka synnyttävät revontulia ja aiheuttavat em. yläilmakehän muutoksia.

Polaaripyörre syntyy kylmän navan ja lämpimän päiväntasaajan lämpötilaerosta ja siihen vaikuttaa muitakin tekijöitä, erityisesti päiväntasaajan stratosfäärin tuulten suunta eli ns. QBO-vaihe. Tämän talven voimakas polaaripyörre syntyi pääosin voimakkaan läntisen QBO-virtauksen aiheuttamana. Ensi talvena QBO on läntinen ja aurinkotuuli heikko, joten on suuri todennäköisyys sille, että polaaripyörre on heikko ja saadaan kylmä talvi. Aurinkotuulen ilmastovaikutukset ovat niin uusi tutkimuskohde, ettei niitä ole vielä otettu mukaan IPCC-raportteihin eikä niiden globaalia vaikutusta ole arvioitu.

Maan magneettikentän hitaalla muutoksella ei ole toistaiseksi havaittu olevan merkittäviä ilmastovaikutuksia. Koska aurinkotuulen vaikutukset riippuvat magneettikentän voimakkuudesta ja rakenteesta, magneettikentän muutos voi olla myös ilmastollisesti merkittävää pitkällä aikavälillä.

Edellinen näkemys perustuu olettamukseen magneettikentän muutoksen olevan hidas.

On kuitenkin esitetty että napojen vaihtuminen voisi tapahtua jopa sadassa vuodessa.
Magneettikentän kymmenen prosentin heikkeneminen muutamassa vuosikymmenessä viittaa että muutos voi olla hyvinkin nopea.

Energia määrät jotka auringonnpurkauksissa liikkuvat ovat väistämättä suurempia kuin ihmisen tuotottamat. Tilastollisessa tutkimuksessa Giuseppe De Natal löysi ajallisen korrelaation jopa maanjäristysten kanssa.

Jos tuo löydös on tosi, ei auringon hiukasten törmäyttämää energiaa voi unohtaa ilmastomalleista. Yleisesti mallien toimimattomuus viittaa merkittävän osatekijän puuttumista mallista.

Eli pitääkö vastauksesi ymmärtää että mallia ollaan korjaamassa tuolta osin