Avaruussään vaikutus ilmastoon

(TH) #1

Miksi avaruussään vaikutuksia ei oteta huomioon nykyisessä ilmaston tutkimuksessa? Auringon ja magneettikentän vaihteluita ei käsittääkseni huomioida ensinkään, mikä on mielestäni täysin käsittämätöntä ja tekee koko ilmastontutkimuksesta pelkkää pseudotiedettä.

(Tiera Laitinen) #2

Avaruussään vaikutuksia ilmastoon kyllä tutkitaan paljonkin ja on tutkittu jo vuosikymmeniä. Koska ilmastonmuutos on nyt niin “kuuma” aihe, erityisesti me avaruussään tutkijat olemme aktiivisesti yrittäneet löytää yhteyksiä avaruussään ja ilmaston välillä. Useimmiten tulokset vain ovat sellaisia, että yhteyttä ei löydy tai se on häviävän pieni ilmastonmuutoksen koko kuvassa.

Yksi uusimmista tutkimussuuntauksista on avaruussään vaikutukset Euroopan talvisäihin, siitä lisää tässä vastauksessa. Nämä löydetyt yhteydet eivät kuitenkaan liity suoraan ilmastonmuutokseen, koska ne vaikuttavat lämpötilojen alueelliseen jakautumiseen, mutta eivät koko maapallon keskilämpötilaan.

Suorin avaruussään vaikutus ilmastoon on Auringon kirkkauden eli kokonaissäteilytehon (TSI = Total Solar Irradiance) vaihtelu auringonpilkkujakson myötä. Se on noin 0,1 % pilkkujakson minimin ja maksimin välillä, ja se otetaan kyllä huomioon monissa ilmastomalleissa, aiheesta lisää tässä vastauksessa. Tämä vaihtelu vastaa kuitenkin suuruudeltaan vain noin kymmenen vuoden CO2-päästöjen vaikutusta.

Pitempiaikaista merkittävää muutosta suuntaan tai toiseen Auringon kirkkaudessa ei ole havaittu (mittaustarkkuuden rajoissa) sinä aikana kun sitä on mitattu 1970-luvun lopulta lähtien.
Auringon aktiivisuus yleisesti ottaen oli voimakasta 1900-luvulla, mutta kääntyi laskuun vuosisadan puolivälin jälkeen.

Auringon magneettikentän vaihteluiden merkitystäkin on tutkittu. Juuri siihen perustui Henrik Svensmarkin hypoteesi kosmisten säteiden ja pilvien muodostumisen yhteyksistä. Hypoteesi oli periaatteessa ihan järkeenkäypä ja synnytti paljon keskustelua kymmenkunta vuotta sitten, mutta useat laajempiin havaintoaineistoihin perustuneet tutkimukset ovat sittemmin osoittaneet, että yhteydet eivät ole alkuunkaan niin selviä tai vahvoja kuin Svensmark alustavan tutkimuksensa perusteella väitti. Tätä keskustelua on referoitu Wikipedian Svensmark-artikkelissa (engl. versiossa). Auringon magneettikentän ja kosmisten säteiden vaihtelut eivät siis pysty selittämään ilmaston muuttumista.

Eli kyllä monikin tutkija ottaa avaruussään huomioon ilmaston tutkimuksessa, jotkut jopa hyvinkin intohimoisesti, mutta kokonaisuuden kannalta merkittäviä yhteyksiä ei vain ole löytynyt. Ilmastojärjestelmän ja sääilmiöiden yksityiskohtien ymmärtämistä avaruussään huomioon ottaminen kyllä osaltaan tarkentaa.