Arktisen Jäämeren halokliinikerros

Miten Jäämeren halokliinikerros tulee muuttumaan ilmastonmuutoksen myötä? Luin, että halokliinissa on havaittu heikkenemistä. Riittääkö halokliinin alla oleva lämmin vesi sulattamaan napajäätikön? Miten merien lämpeneminen ja jäiden sulaminen tulee vaikuttamaan halokliiniin?

On havaittu, että itäisen Euraasian altaan, joka on Laptevin meren pohjoispuolella, halokliini on heikentynyt talvella ainakin 1970-luvulta alkaen ja sen kerrostuneisuus on muuttumassa samankaltaiseksi kuin läntisen Euraasian altaan kerrostuneisuus Huippuvuorten pohjoispuolella. Tämä heikentynyt kerrostuneisuus on todennäköisesti lisännyt lämmönvuota syvemmältä pintaan ja edesauttanut merijään vähenemistä itäisellä Euraasian altaalla. Koska Jäämeren halokliinin alaisen veden lämpö on peräisin Atlantilta, voidaan odottaa että Atlantin lämmetessä myös Euraasian altaaseen kulkeutuvan lämmön määrä kasvaa. Merijään vähetessä sekoittuminen talvella voimistuu, joka puolestaan heikentää halokliinia.

Ilmastomallikokeissa, joissa ilmastoa on lämmitetty voimakkasti ja joissa Jäämerestä on tullut kesäisin jäätön, on saatu tuloksia joissa Euraasian altaan halokliini on suuresti heikentynyt, mutta Kanadan altaan halokliini puolestaan voimistunut.

Näyttää siis siltä että ilmastonmuutoksen myötä Euraasian altaan halokliini heikkenee merijään vähetessä, kun taas halokliinin alla oleva lämmin vesi edesauttaa merijään vähenemistä. Merijäätä esiintyisi kuitenkin ainakin talvikaudella, vaikka kesäisin kyseinen merialue olisikin jäätön.

1 Like